Informasjonsmøte om Brytningstid

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Dette krever at etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor utfordrer seg selv, samt utforsker og tar i bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer.

For at Vestlandet skal lykkes med omstillingen kreves endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere.

I dette studium er målsettingen å tilføre ledere og nøkkelpersoner i Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane omstillings- og innovasjonskompetanse.

Program

Fra kl. 16.45: Registrering, lett servering

17.00: Presentasjon av Brytningstid ved Programdirektør Tore Hillestad

17.30: Tidligere student deler erfaringer

17.45: Mulighet for individuell studieveiledning

18.00: Slutt

Les mer om Brytningstid