Kapitaltilgangs-utvalget

Program
0915-1000

Registrering og kaffe

Utenfor Aud. A

1000-1015                                                             

Velkommen ved rektor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole

Introduksjon ved Aksel Mjøs,
førsteamanuensis NHH og leder av Kapitaltilgangsutvalget

1015-1030 Innledning ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

(H) gir levende lenke til de enkelte høringsuttalelsene

1030-1115

Finansielle reguleringer

 • Finans Norge, finansnæringens bransjeorganisasjon: Direktør Jan Digranes (H)
 • Bergen Næringsråd: Direktør Geir Mikalsen (H)
 • FundingPartner, folkefinansiering(crowdfunding) av lån til bedrifter: Adm.dir. Geir Atle Bore – også leder av Norsk Crowdfunding Forening
 • Finanstilsynet: Direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein (H)

Samlet presentasjon fra sesjon 1 (PDF 3,7 mb)

1115-1200

Risikokapital til vekstselskaper

 • SINTEF, et av Europas største forskningsinstitutt: Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (H)
 • Abelia, kunnskaps- og teknologibedrifter: Seniorrådgiver Daniel Ras Vidal (H)
 • Investinor, statens direkteinvesteringsselskap: Styreleder Thomas Falck (H)
 • Argentum, statens fondsinvesteringsselskap: Adm.dir. Joachim Høegh-Krohn (H)

Samlet presentasjon fra sesjon 2 (PDF 3,7 mb)

1200-1300

Lunsj

Enkel mat & mingling

1300-1320

EU’s nye initiativ for kapital til markedsutvidende høyrisikoinnovasjoner - Horizon Europe

 • Nicolas Sabatier, Advisor to Director B, Open Innovation, European Commission (Skype)

Samlet presentasjon fra sesjon 3 (PDF 1 mb)

1320-1405

Langsiktig forvaltning av pensjonskapital:

Samlet presentasjon fra sesjon 4 (PDF 1 mb)

1405-1450

Skattemessige virkemidler som påvirker kapitaltilgangen:

Samlet presentasjon fra sesjon 5 (PDF 11,4 mb)

1450-1500 Oppsummering ved statssekretær Magnus Thue

Alle høringsinnspillene finnes her.

Hver sesjon åpner med innledning fra deltakerne før panelet og salen inviteres til debatt.

HOVEDTEMA

 • Risikokapital til vekstselskaper, herunder forslag om nytt statlig fond-i-fond mandat for tidligfase-investeringer og forslag om endret såkornfondordning.
 • Forvaltning av pensjonskapital slik at denne kapitalen i større grad kan investeres som langsiktig risikokapital i næringslivet.
 • Finansielle reguleringer av banker og markeder.
 • Skattemessige forhold som påvirker kapitaltilgangen, særlig opsjonsbeskatning og incentiver til å investere i tidligfase-virksomheter.

Bakgrunn

Kapitaltilgangsutvalget ble nedsatt av regjeringen for å vurdere om kapitalmarkedet fungerer godt, slik at lønnsomme og forventet lønnsomme virksomheter og prosjekter i Norge har tilgang til finansiering.

Utvalget skulle særlig vurdere om det er en effektiv kobling mellom gründere/bedrifter som søker finansiering og kapitaleiere som søker investeringsmuligheter, og eventuelt foreslå tiltak for å bidra til en mer effektiv kobling.

Rapporten ble avgitt 1. mars 2018, og var deretter på offentlig høring denne våren med høringsfrist 1. juli. Hovedkonklusjon var at kapitalmarkedet stort sett fungerer godt, men at det er utfordringer knyttet til vekstfinansiering, særlig for virksomheter med kapitalbehov opp til om lag 20 mill. kroner.

Utvalget foreslo en rekke tiltak for å styrke mangfoldet av private risikobærende kapitalkilder, og fremmet også flere forslag for å oppnå et mer effektivt marked for kapital til tidligfase-virksomheter. Utvalget foreslo også endringer på skatteområdet.

Programmet for høringskonferansen vil bestå av innlegg fra og debatter med sentrale aktører og er sammensatt for å ivareta bredden i synspunktene på de viktigste områdene utredningen behandler.

Les meir om Kapitaltilgangsutvalet hos Nærings- og fiskeridepartmentet

NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang på kapital

Høyringsbrev og høyringssvar på regjeringa.no