Asymmetriske innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet

Bakgrunn

I en rapport skrevet på oppdrag fra Nærings-og fiskeridepartementet høsten 2017 slår Oslo Economics fast at jo større en dagligvarekjede er, jo bedre innkjøpsbetingelser oppnår den. Dette tilsier at NorgesGruppen, med en markedsandel på 43,1%, får bedre innkjøpsbetingelser enn Coop (29,7%) og Rema 1000 (23,4%).

Volumavhengige innkjøpspriser gjør det særlig vanskelig for nykommere å etablere seg i det norske markedet. Regjeringen har nå pålagt Konkurransetilsynet å følge opp med en omfattende utredning som skal komme i oktober i år.  Dette danner grunnlaget for SNFs faglige seminar «Asymmetriske innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet».

Ordstyrer

Professor Kenneth Fjell, prorektor for forskning, NHH

Program
09.45-10.00

Kaffe

10.00-11.15                                                                           

Jostein Skaar, partner Oslo Economics, «Etableringsbarrierer - årsaker»

Frode Steen, professor NHH, «Hvor godt kjenner vi (egentlig) terrenget i norsk dagligvare?»

11.15-12.15 

Lunsj

12.15-13.30

Hans Jarle Kind, professor, NHH, «Hva sier økonomisk teori om velferdseffektene av at dominerende leverandører prisdiskriminerer? »

Erling J. Hjelmeng, professor UiO/NHH, «Når er prisdiskriminering et misbruk av dominans?»

NB. Kun for inviterte.