PSD2, konkurranse og samarbeid

PSD2 er spådd å snu opp ned på bank og finansbransjen. En viktig endring med PSD2 er den såkalte access-to-account regelen, som krever at banker og andre kontoholdere gjør kontoinformasjon tilgjengelig for tredjeparter dersom kunden ønsker dette.

Dette åpner opp for en helt ny posisjon i bankmarkedet – aggregatorbank-posisjonen - hvor aktører i prinsippet kan drive nettbankvirksomhet utelukkende ved å basere seg på å aggregere kontoinformasjon fra andre aktører.

Selv om PSD2 ikke slår ut i full blomst i Norge før høsten 2019, må norske banker allerede nå ta stilling til hvordan de skal møte endringene.

For å belyse noen av de strategiske problemstillingene etablerte banker nå står ovenfor, og muligheter som åpnes for tredjeparter, har vi samlet representanter fra tre banker som har agert litt annerledes enn flertallet av sine konkurrenter.

Sbanken, Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane lanserte nylig at de vil åpne opp konto-API’er og gjøre det mulig for kundene å få oversikt over kontoer på tvers av de tre bankene, i hver av aktørene sine nettbanker.

Hvorfor gjør de dette? Hva er fordeler og hva er ulemper med å åpne opp for kontodeling allerede nå? Og hvordan kommer dette til å påvirke konkurransen i det norske bankmarkedet fremover?

Du møter:

  • Christoffer Hernæs (CDO, Sbanken)
  • Bjørg Marit Eknes (Innovasjonsdirektør SPV)
  • Reiel Haugland (Innovasjonsdirektør SSF)
  • Daniel Næsse (PwC)
  • Eirik Sjåholm Knudsen (Førsteamanuensis ved NHH og programleder for NHHs nye Executive MBA i Technology and Innovation of Finance (Fintech))

Sjåholm Knudsen vil komme med faglige betraktninger til dilemmaene bankene står ovenfor, og lede diskusjonen.

Ny Executive MBA i Fintech ved NHH

Fra kl. 17:30-18:00 vil Eirik Sjåholm Knudsen informere om NHHs Executive MBA i Technology and Innovation of Finance. Her får du også muligheten til å stille spørsmål om programmet.

Påmelding

Meld deg på via Finance Innovation (ekstern lenke)