Påmeldingen er registrert

Påmeldingen er registrert

Takk for at du har meldt deg på jentekvelden i Oslo. Vi gleder oss til å møte deg!

Du vil få e-post fra oss med mer informasjon når det nærmer seg.

  • Onsdag 28. februar kl 18-20, NHHs lokaler i Drammensveien 44 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med rådgiver Liv Mari Bakke (liv.bakke@nhh.no).