Påmeldingen er registrert

Påmeldingen er registrert

Takk for at du har meldt deg på jentekvelden i Oslo.

  • Onsdag 28. februar kl 18-20, NHHs lokaler i Drammensveien 44 

Se programmet her og følg gjerne eventet på Facebook.

Vi ser fram til å møte deg!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med rådgiver Liv Mari Bakke (liv.bakke@nhh.no).