Velkomstveka for nye MRR-studentar

Program

Obligatorisk frammøte.

Her finn du meir informasjon for nye studentar

Sjå studentforeininga NHHS sine nettsider for kveldsprogrammet.

Fråvær ved studiestart

Viss du ikkje kan stilla på ein obligatorisk aktivitet, bed vi om at du varslar oss via skjemaet under. Varselet om fråvær må sendast innan 10. august.

If you are prevented from attending a mandatory event, please notify us using the form below. The form must be submitted by 10 August.

Studium/Study programme
MÅNDAG 13. AUGUST
14.00

Immatrikulering

Frammøte seinast klokka 13.45.
Om du ikkje kan delta må du melde frå til oss snarast råd.
Stad: Aula
TySDAG 14. AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantina

11.00 – 11.45

VELKOMEN – MØT LEIINGa ved høgskulen (ENGELSK)

Stad: Aud Max

12.00 – 13.00

INFORMASJONSMØTE (ENGELSK)

Kva må du vite som ny masterstudent.
Stad: Aud.Max

13.15 – 14.00

Fagleg informasjon om masterstudiet i regnskap og revisjon

Stad: Agnar Sandmos auditorium

ONSDAG 15. AUGUST OG TORSDAG 16. AUGUST
 

Opne dagar

Opne dagar med høve til å ete frukost i godt lag. Sjølv om det ikkje er sett opp program desse dagane, oppmodar vi deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål

FRIDAY 17 AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantina

11.00 – 12.00

God Start, inspirasjonsføredrag

Stad: Aula

12.15 – 13.00

Internasjonale mogelegheiter og Internasjonalt karrieresenter (ICC) (engelsk)

Stad: Aud Max