Velkomstveka for nye MRR-studentar

Slik kjem du deg til Bergen og NHH.

PROGRAM

Obligatorisk frammøte.

MÅNDAG 13. AUGUST
14.00

Immatrikulering

Frammøte seinast klokka 13.45.
Stad: Aula
TySDAG 14. AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantina

11.00 – 12.00

INFORMASJONSMØTE (ENGELSK)

Kva må du vite som ny masterstudent.
Stad: Aud.Max

12.15 - 13.00

VELKOMEN – MØT LEIINGa ved høgskulen (ENGELSK)

Stad: Aud Max

13.15 – 14.00

Fagleg informasjon om masterstudiet i regnskap og revisjon

Stad: Agnar Sandmos auditorium

ONSDAG 15. AUGUST OG TORSDAG 16. AUGUST
 

Opne dagar

Opne dagar med høve til å ete frukost i godt lag. Sjølv om det ikkje er sett opp program desse dagane, oppmodar vi deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål

FRIDAY 17 AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantina

11.00 – 12.00

God Start, inspirasjonsføredrag

Stad: Aula

12.15 – 13.00

Internasjonale mogelegheiter og Internasjonalt karrieresenter (ICC) (engelsk)

Stad: Aud Max