Velkomstveka for nye bachelorstudentar

Program

Obligatorisk frammøte.

.

MÅNDAG 13. AUGUST
10.00

Immatrikulering

Alle må møte seinast klokka 09.45.
NB: Kan du ikkje stille, må du melde frå til oss så snart som råd.
Stad: Aula

Tysdag 14. august
10.00 – 11.00

Frukost 

Stad: Studentkantine

11.00 – 11.45

VELKOMEN – MØT LEIINGA VED HØGSKULEN 

Stad: Aula

12.00 – 13.00

KVA MÅ DU VITE SOM NY BACHELORSTUDENT

Stad: Aula

13.30 – 14.15

Fagleg samling 1:

Føredrag av NHH-Alumni Cilia Holmes Indahl, Bærekraftsdirektør i Aker BioMarine.

Aker BioMarine er kåra til det mest innovative selskapet i Europa blant 112 000 selskap. Cilia vil dele ut eit casearbeid som studentane skal arbeide med dei neste dagane. NHH deler inn i casegrupper.
Stad: Aula

14.15 – 15.30

Fagleg samling held fram

Bli-kjent-aktivitetar i casegrupper.
Stad: Studentkantine

ONSDAG 15. AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantine

11.15 – 12.00

Flink nok? Korleis blir studentlivet på NHH?

Noverande studentar deler sine erfaringar som student på NHH i samtale med prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Therese Sverdrup
Stad: Aud Max

12.15 – 15.30

Fagleg samling 2: Casearbeid

Stad: Studentkantine

TORSDAG 16. AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantina

11.15 – 13.00

Informasjon om valfag: Kva valfag kan ein starte med?

Stad: Aud. Max

13.15 – 15.00

Fagleg samling 3: Casearbeid

Stad: Studentkantine 

FREDAG 17. AUGUST
10.00 – 11.00

Frukost

Stad: Studentkantine

11.00 – 12.00

God Start, inspirasjonsføredrag

Stad: Aula

12.00 – 14.15

Fagleg samling 4:

Presentasjon av casearbeid i grupper til tidlegare NHH-studentar, som også deler av sine erfaringar frå studenttida på NHH.
Stad: Studentkantine

MEIR INFORMASJON FOR DEG SOM ER NY STUDENT

Fråvær ved studiestart

Viss du ikkje kan stilla på ein obligatorisk aktivitet, bed vi om at du varslar oss via skjemaet under. Varselet om fråvær må sendast innan 10. august.

If you are prevented from attending a mandatory event, please notify us using the form below. The form must be submitted by 10 August.

Studium/Study programme