Forkurs i matematikk

Forkurset i matematikk finn stad måndag 6. august til fredag 10. august, kl 10.15 - 16.00 alle dagar. Undervisning blir gitt som førelesingar og i grupper.

Det vert ikkje arrangert eksamen, og kurset gjev ikkje studiepoeng.

Du finn meir informasjon om tid og stad i timeplanen.

Timeplan for forkurs i matematikk

Kart over NHH