Tillit er den nye oljen

Hvordan bygge tillit?

Atferdsøkonom Alexander Cappelen ved NHH mener tillit er den nye oljen. Men hvordan bygger man tillit?

Det er en sterk sammenheng mellom tillitsnivå og økonomisk velstand. Land som skårer høyest på tillit i befolkningen ligger på inntektstoppen. Mennesker som stoler på hverandre, politikere og offentlige myndigheter, er mer produktive enn innbyggere i land hvor tilliten er lav.  

Men hvilken retning går sammenhengen? Har vi høy tillit fordi vi er rike, eller er vi rike fordi vi har tillit? Og hva skjer hvis de økonomiske ulikhetene øker, blir det mer mistillit da?

FAIR , Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality,  er landets ledende miljø på ulikhetsforskning. Aleksander Cappelen fra FAIR vil presentere ny forskning om økonomisk ulikhet, folks oppfatning av rettferdighet og koblingen til tillit.

Hvordan få tillit til å bli noe mer enn et punkt i årsrapporten og et spørsmål om å sikre et godt omdømme? PwC gir eksempler på hvordan de har jobbet med tillitsprosjekter i offentlig og privat sektor.  

Det blir frokostservering fra klokken 09.00. Hjertelig velkommen til frokostmøte på Statsraad Lehmkuhl!

Deltakere

  • Professor Alexander W. Cappelen, NHH og forskningssenteret Fair
  • Forsker Hallgeir Sjåstad, NHH og forskningssenteret Fair
  • Håvard Abrahamsen, Partner og tidligere adm.dir, PwC