Masterdag 2018

Program

Kaffe/te og boller i Speilsalen
Tid: 10.00

....................

GENERELL INFORMASJON

Tid: 10.15 - 10.50
Sted: Aud. Max

Masterstudiene
Ph.d
Arbeidsmarkedet
Internasjonale muligheter

....................

KORT INTRODUKSJON AV MASTERPROFILENE/MRR

Tid: 11.00 - 11.55
Sted: Aud. Max

....................

SEPARATPRESENTASJONER AV PROFILENE/MRR

(alle presenteres to ganger)

Første presentasjon: 12.15 - 12.45
Andre presentasjon: 13.00 - 13.30

- Aud. Agnar Sandmo: Økonomisk Styring (BUS)
- Aud. Terje Hansen: Strategi og ledelse (STR)
- Aud. Jan Mossin: Finansiell økonomi (FIE)
- Aud. B: Master i regnskap og revisjon (MRR)
- Aud. 12: Economics (ECN)
- Aud. 13: International Business (INB)
- Aud. 14: Energy, Natural Resources and the Environment (ENE)
- Aud. 21: New Business Development (NBD)
- Aud. 23: Business Analytics (BAN)
- Lab 1: Økonomisk analyse (ECO)
- Lab 2: Marketing and Brand Management (MBM)

Vi ønsker dere alle velkommen til masterdagen ved NHH!

Påmelding

Arrangementet krever ingen påmelding, men meld deg gjerne på på Facebook slik at vi vet hvor mange boller vi skal kjøpe!

Se Facebookeventet