Hva er fintech og hvordan vil det endre verden, Norge og Bergen?

Finansteknologi (fintech) er en samlebetegnelse for ny teknologi og design som utfordrer tradisjonelle finanstjenester for lån, betaling, finansiering og handel. Hva skjer egentlig innen fintech ute i den store verden? Og hva får vi til i Norge og Bergen?

Bergen har nylig etablert «Finance Innovation», der hovedmålet er å gjøre Norge ledende på eksport av fintech. Hvordan kan vi sammen posisjonere oss for å ta opp konkurransen med de store internasjonale aktørene?

Program
08.15 Frokostservering
09.00 Velkommen v/Øystein Thøgersen, rektor NHH
09.10 Christoffer Hernæs, Chief Digital Officer, Skandiabanken
Landskapet for finansielle tjenester i endring
09.30 Carsten Bienz, førsteamanuensis, NHH
Understanding fintech
09.50 Jan Erik Kjerpeseth, adm. dir., Sparebanken Vest
Bergen som aktør i den globale fintech-industrien
10:10

Panelsamtale

  • Christoffer Hernæs
  • Øystein Thøgersen
  • Frode Eilertsen, gründer, investor og årets Lehmkuhlforeleser
  • Anders Skjævestad, adm. dir. DNB Liv
10.50 Pause
11:15 Lehmkuhlforelesningen 2017: Frode Eilertsen