Frokostmøte for rådgivere og lærere

Program

08:00

Registrering og frokost

 

08.30

Makroøkonomi: Hvordan påvirker politikk økonomi?

Petroleumsfondet og handlingsregelen utgjør to av hovedpilarene i styringen av norsk økonomi. Så langt har det bidratt til stabil og høy vekst. Nå har imidlertid fondet sannsynligvis nådd sin maksimale størrelse målt som andel av norsk verdiskapning. I hvilken grad medfører det at norsk økonomi nå står overfor tøffere tider?
v/ Øystein Thøgersen, makroøkonom og rektor ved NHH

 

08.55

Økonomiutdanning i robotenes tid

Hvilken framtid møter morgendagens økonomer i en robotisert verden? Utdannes det for mange økonomer? Hvilke grep gjør NHH for å forberede studentene for arbeidslivet?

v/ Linda Nøstbakken, professor og prorektor for utdanning ved NHH

 

09.15

Når kunnskap går ut på dato

Behovet for ny kunnskap er stort, ikke minst når samfunnet endrer seg i raskt tempo. Hvilke utfordringer og muligheter gir dette oss som jobber med læring og kunnskapsformidling?

Eirik Sjåholm Knutsen er førsteamanuensis i strategi ved NHH og forsker blant annet på hvordan ytre sjokk, for eksempel fra teknologi, påvirker bedrifters konkurransekraft

 

09.45

Hvordan er det å studere på NHH?

v/ student Frid Helén Hop

 

10.00

Omvisning for de som ønsker

 

Frokostmøtet er rettet mot lærere og rådgivere i videregående skole og på ungdomstrinnet.

Møtet arrangeres i samarbeid med Utdanning i Bergen, og er det første i en serie frokostmøter ved utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Påmelding via Utdanning i Bergen

Har du spørsmål, kontakt Michelle Green ved Utdanning i Bergen, eller Liv Mari Bakke ved NHH.

Velkommen!