Bachelorstudentar

Program
1.

UKEKORET OPTIMUM

2.

VELKOMSTTALE

Øystein Thøgersen, Rektor

3.

TALE TIL STUDENTANE

Ine Marie Eriksen Søreide, Forsvarsminister

4.

BIG BUSINESS BAND

5.

IMMATRIKULERING

6.

BARBERSHOPKVARTETTEN

7. UTDELING AV PRIS FOR SOSIAL INNSATS
Therese Sverdrup, Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid
8.

TALE

Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning

9.

TALE TIL DEI NYE STUDENTANE FRÅ NHHS

Mats Erik Wøien, Leiar i kjernestyret

10.

BIG BUSINESS BAND

  • Det er obligatorisk oppmøte på immatrikuleringa.
  • Alle må vera på plass i aulaen seinast klokka 09.45.
  • Pent antrekk.

Her finn du meir informasjon for nye studentar