Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

Seminaret er fulltegnet og påmelding er stengt, men arrangementet blir streamet fra 11.30 tirsdag.

Følg streaming fra seminaret

Temaet for dette seminaret er hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

 • Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv?
 • Hvor omfattende vil de bli, og hvor alvorlige er utfordringene?
 • Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling?
 • Hvordan bør lavere oljepriser møtes i den økonomiske politikken?
 • Hvordan kan skattepolitikken fremme omstilling og vekst, og bør vi bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris?
Program
11:30 Registrering med kaffe og forfriskninger
12:00 Velkommen ved rektor Frøystein Gjesdal
12:05 Innledning ved finansminister Siv Jensen
12:15

Omstillinger i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris

Debattleder: Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Forberedte innlegg:

 • Omstillingsutfordringer i lys av lavere oljepris
  Kjell G. Salvanes, professor ved NHH
 • Omstillingsutfordringer i et langsiktig globalt perspektiv
  Knut N. Kjær, Trient Asset Management og FSN Capital
 • Konsekvenser for næringslivet på Vestlandet av omstillingen som nå skjer og skal skje
  Ragnhild J. Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest
 • Utsikter for næringslivet på Vestlandet
  Marit Warncke, adm.dir. i Bergen Næringsråd
 • Paneldebatt og spørsmål fra salen
 14:10 Pause
 14:30

Konsekvenser for den økonomiske politikken

Debattleder: Ingvild Wold Strømsheim, prosjektleder for Perspektivmeldingen 2017

Forberedte innlegg og kommentarer:

 • Hvordan bør lavere oljepriser møtes i den økonomiske politikken
  Øystein Thøgersen, professor ved NHH
 • Kommentar fra Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten
 • Hvordan kan skatte- og næringspolitikken fremme omstilling og vekst?
  Thore Johnsen, professor ved NHH
 • Bør vi bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris?
  Trond Døskeland, førsteamanuensis ved NHH
 • Paneldebatt og spørsmål fra salen
16:10 Oppsummering ved finansministeren 
16:15  Slutt

Last ned programmet (PDF 215 kb)

Kontaktpersoner

Foredragsholdere

Trine Eilertsen er politisk redaktør i Aftenposten. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og cand.polit. med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun har vært politisk redaktør og sjefredaktør i Bergens Tidende. Hun har også jobbet som praktikant i Statoil. Hun ble i 2003 tildelt J.W. Eides Stiftelses pris for fremragende journalistikk.

Kjell G. Salvanes er professor i arbeidsmarkedsøkonomi ved NHH. Forskningsfeltet hans er bl.a. utdanning, arbeidsmarkeds- og helsepolitikk, ulikhet i inntekt, helse og utdanning, samt mobilitet mellom generasjoner. Han er forskningsdirektør på Center for Empirical Labor Economics (CELE) og medlem av redaksjonen av The Economic Journal. Han er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og dr.oecon. fra NHH.

Knut N. Kjær er partner og styreformann i Trient Asset Management og i FSN Capital. I 1998-2007 ledet han Norges Bank Investment Management som forvalter Oljefondet. Han er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har bl.a. jobbet på Universitetet i Oslo, i Statistisk sentralbyrå, i ECON der han var en av grunnleggerne og i Storebrand. Han var sentral i arbeidet med Scenarier 2000.

Ragnhild J. Fresvik er konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest. Hun har tidligere jobbet i Borea Opportunity Management og The Boston Consulting Group. Hun er siviløkonom fra NHH, samt utdannet fra SDA Bocconi i Milano. Hun ble i 2014 kåret til årets ledertalent av E24 i samarbeid med Mercuri Urval.

Marit Warncke er adm.dir. i Bergens Næringsråd. Hun har tidligere vært direktør i Falck Nutec Bergen og har en rekke styreverv i selskaper og organisasjoner. Hun er utdannet Cand. Psychol. ved Universitetet i Bergen og har hatt forskeropphold på forskningsopphold i USA ved Ames Research Centre og Stanford University.

Øystein Thøgersen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NNH. Forskningsfeltet hans er særlig makroøkonomi, offentlige finanser og finanspolitikk. Han er medlem av styret ved NHH, leder styret for SNF og har vært medlem av hovedstyret i
Norges Bank. Han ledet det offentlige utvalget som så på finanspolitikk i en oljeøkonomi. Han er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med doktorgrad fra NHH.

Thore Johnsen er professor i finans ved NHH. Han er siviløkonom fra NHH og avla doktorgraden ved Carnegie-Mellon University. Han har vært drivkraft i utbygging av finans som forskningsfag i Norge. Han har deltatt bl.a. i Finansdepartementets strategiråd for Statens pensjonsfond utland og flere offentlige utvalg. Han var med på å etablere studiet Autorisert finansanalytiker (AFA) i Norge.

Trond Døskeland er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Forskningsfeltet hans er særlig kapitalforvaltning, adferdsøkonomi, ansvarlige investeringer og risikostyring. Han er med i styret i Finansmarkedsfondet og fast varamedlem i styret i Folketrygdfondet. Han er siviløkonom med doktorgrad fra NHH.