Temamøte: Ledere som kulturelle arkitekter

«For å lykkes med radikale endringer må bedrifter utvikle kulturer som er strategifremmende, innovative og omstillingsdyktige», sier Tore Hillestad ved NHH.

Hva innebærer dette? Og finnes det noen gode råd på veien?

Tore Hillestad tar opp hvordan organisasjonskultur både kan være en kilde til konkurransefortrinn og en barriere i omstillingsprosesser, og hvordan ledere kan bidra til innovasjon og utvikling som kulturelle arkitekter.

Arne Beek gir et innblikk i DNBs arbeid med ledelses- og kompetanseutvikling for å tilpasse seg en ny digital virkelighet og et endret konkurransebilde. AFF har i flere år bistått DNB i ulike ledelsesutviklingstiltak. Med dette som bakgrunn vil Anders Dahl snakke om hvordan strategisk og koordinert satsing på ledelse virker inn på organisasjonsendring og kulturutvikling.

Om innlederne

- Arne Beek er Cand.polit fra UiB og har en MBA fra NHH. Han leder avdeling for Ledelses- og Organisasjonsutvikling i DNB.

- Anders Dahl er seniorkonsulent i AFF og utdannet psykolog med 15 års konsulenterfaring. Han er sparringpartner og coach for mange toppledere og topplederteam.

- Tore Hillestad er dr.oecon fra NHH. Han er forsker ved Centre for Service Innovation (CSI) ved NHH og programdirektør for NHHs Executives lederutviklingsprogram.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis, det blir enkel servering. Det er begrenset antall plasser - førstemann til mølla!

Dag: torsdag 19. mai
Tid: kl. 11-13
Sted: NHH og AFFs lokaler i Drammensveien 44, Oslo

Påmeldingsfrist: 12. mai
Påmelding: neil.dalaguit.nave@aff.no

NB: På grunn av stor interesse har vi satt opp to temamøter 19. mai. Ett klokken 11-13 og ett klokken 14-16. Temamøtet fra 14-16 er fulltegnet. De som har meldt seg på temamøtet fra 14-16 vil få en bekreftelse på epost.

Les om arrangementet på facebook.