Økonomi og politikk

Last ned programmet (PDF 160 kb)

Symposiet har fått tittelen «Økonomi og politikk» og vil belyse samspillet mellom fag og politikk – hvordan økonomifaget påvirker politikken, og hvordan politikken påvirker økonomifaget.

Professor Agnar Sandmo vil innlede med en presentasjon av hvordan Victor Normans virke har vært preget av forholdet mellom økonomi og politikk. Professorene Avinash Dixit, Tony Venables og Alasdair Smith vil så belyse temaet fra en internasjonal synsvinkel.

Deretter vil  Norman selv drøfte samspillet mellom økonomi og politikk slik han ser det i en norsk kontekst, etterfulgt av forberedte innlegg og en paneldebatt.