Lær et språk - bli konkurransedyktig globalt!

Lær et språk - bli konkurransedyktig globalt!

Språkferdigheter gir deg fortrinn i den globale konkurransen om de beste kandidatene.

”Framtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant utdanning av høy kvalitet, og det trengs samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring”. (Stortingsmelding nr. 14 om internasjonalisering av utdanning).

Valgfag i språk har som mål å tilføre deg ferdigheter og kunnskaper som gjør deg bedre rustet til å opptre på internasjonale arenaer både i løpet av siviløkonomutdanningen din og når du begynner i jobb.

NHHs språkmoduler er skreddersydd for siviløkonomstudenter, og gir deg anledning til å tilegne deg både fremmedspråksferdigheter og relevant kunnskap om de ulike språk- og kulturområdene.

Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av disse språkene vil forbedre opplevelsen av et utvekslingsopphold og/eller gir deg muligheten til å ta en CEMS mastergrad.

Norsk næringsliv også etterlyser siviløkonomer med gode språkkunnskaper og kulturforståelse. Språkene vi tilbyr ved NHH brukes av Norges viktigste handelspartnere. En NHH-grad med dokumenterte språkkunnskaper vil gi deg et solid konkurransefortrinn om du ønsker spennende jobber i internasjonale miljøer.

vi tilbyr valgemner i 5 fremmedspråk