SOT 2021 - Språkovergripende Translatørkurs for Autorisasjonsprøven i oversettelse

SOT 2021 - Språkovergripende Translatørkurs for Autorisasjonsprøven i oversettelse

Velkommen til SOT 2021. Her finner dere informasjon og materiale til kurset.

Grunnet Covid-19-situasjonen fant kurset sted digitalt i Zoom.

Les retningslinjene for bruk av Zoom (PDF 120 kb)

EKSEMPELTEKSTER

Vi anbefaler at dere ser på tekstene til skole- og hjemmeeksamen 2019, siden disse blir brukt til eksemplifisering i flere innlegg:

Allmenn tekst fra hjemmeeksamen høsten 2019

Øk.-adm.tekst, juridisk tekst og teknisk tekst, skoleksamen 25. april 2019

Oversikt over norske oppgavetekster gitt til skole- og hjemmeeksamen

FORBEREDELSER

For programpunktene 2, 3, 4 og 7 har presentasjonene blitt spilt inn på forhånd (se videoene nedenfor). Det forventes at dere gjennomgår disse på forhånd siden vi kommer til å fokusere på praktisk arbeid med utgangspunkt i eksamenstekstene 2019 under selve kurset og ikke på gjennomgang av teori.

PROGRAM

Fullt program for SOT 2021 (PDF 120 kb)

1. VELKOMST OG INFORMASJON OM AUTORISASJONSPRØVEN 2021-2022

Last ned presentasjon (PDF 538 kb)

2. TEORI OG PRAKSIS – DEN FUNKSJONALISTISKE TILNÆRMINGEN I OVERSETTELSESTEORIEN

Last ned presentasjon (PDF 1 mb)

Nord (2018) A functional typology of translation (PDF 5,1 mb)

Nord (2018) Skopos theory and functionalism in the new millenium (PDF 6,2 mb)

Monjean-Decaudin (2014) utdrag av "Théorie et pratique de la traduction juridique […]" (PDF 165 kb)

3. OVERSETTELSESSTRATEGIER

Last ned presentasjon (PDF 1,4 mb)

4. OVERSETTERKOMPETANSE MED KRITISK KILDEBRUK SOM UUNNVÆRLIG DELKOMPETANSE

Last ned presentasjon(PDF 0,7 mb)

5. EGNE ERFARINGER FRA AUTORISASJONSPRØVEN OG TIPS OM FORBEREDELSE TIL SKOLEEKSAMEN

 

Last ned presentasjon (PDF 3.1 mb)

6. HVA FORVENTES AV EN GOD REFLEKSJONSTEKST?

Last ned presentasjon (PDF 301 kb)

7. DAGENS VURDERINGSMATRISE (RUBRICS)

Last ned presentasjon (PDF 3,2 mb) 

Råd om litteratur og kilder til autorisasjonsprøven (PDF 177 kb)

Tilbakemeldinger etter SOT 2021

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om kurset.

Gå til tilbakemeldingsskjemaet