Instruks for innsendelse av besvarelsen til hjemmeeksamen i autorisasjonsprøven i oversettelse

Instruks for innsendelse av besvarelsen til hjemmeeksamen i autorisasjonsprøven i oversettelse

Kun besvarelser sendt inn i henhold til disse instruksene vil bli registrert som levert!
 
1. Besvarelsen skal merkes med: språk, Prøve 1 eller 2, dato og kandidatnummer som topptekst på alle sidene. 
 
2. Alle sidene skal nummereres. 
 
3. Alle tre deler av besvarelsen (dvs. oversettelsen, den tilhørende refleksjonsteksten og referanselisten) skal starte på hver sin nye side og lagres i ett dokument i én fil.
 
4. Filen skal oversendes i PDF-format.
  
5. Filnavnet skal bestå av «Språk-kandidatnummerH2017» (eksempel: «spansk-1234H2017»).
  
6. Filen skal sendes elektronisk som vedlegg til en e-post innen fristen: mandag 16. oktober 2017 kl. 09.00
 
Emnetittel til e-posten skal være: «Besvarelse autorisasjonsprøve H2017 -  Språk  Prøve 1 eller Prøve 2 -  kandidatnummer - fornavn etternavn» (eksempel: Besvarelse autorisasjonsprøve H2017 - Spansk Prøve 1 - 1234 - Ola Norman). E-posten sendes til:  
 
translatoreksamen@nhh.no
 
7. Dersom du besvarer både prøve 1 og prøve 2, må besvarelsene lagres hver for seg og sendes i 2 separate e-poster!
 
8. Det er kun tillatt å sende inn besvarelsen én gang.