Gåveprofessorat ved NHH

Gåveprofessorat ved NHH

NHH har for tida to gåveprofessorat gjeve av Bergens Rederiforening og NorgesGruppen.

Skipsfartsøkonomi

  • Innehavar: Professor Roar Os Ådland, Institutt for foretaksøkonomi
  • Gjevar: Bergens Rederiforening
  • Periode: fem år fram til 19. august 2022

Konkurranseøkonomi

  • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
  • Gjevar: NorgesGruppen
  • Periode: Fem år frå hausten 2016
  • Avtalen inkluderer finansiering av ein postdoktor i tre år.
    Innehavar: Simen Aardal Ulsaker