Gåveprofessorat ved NHH

Gåveprofessorat ved NHH

NHH har for tida tre gåveprofessorat gjeve av Equinor, Bergens Rederiforening og NorgesGruppen.

REssursøkonomi

 • Innehavar: Førsteamanuensis Torfinn HardingInstitutt for samfunnsøkonomi
 • Gjevar: Equinor
 • Periode: fem år fram til 31. desember 2018
 • Avtalen inkluderer finansiering av to bistillingar på 20 % i to år (førsteamanuensis II-stillingar).
  Innehavarar: Ivar Kolstad (CMI) og Karlygash Kuralbayeva (LSE).

Skipsfartsøkonomi

 • Innehavar: Professor Roar Os Ådland, Institutt for foretaksøkonomi
 • Gjevar: Bergens Rederiforening
 • Periode: fem år fram til 19. august 2022

Konkurranseøkonomi

 • Innehavar: Professor Frode Steen, Institutt for samfunnsøkonomi
 • Gjevar: NorgesGruppen
 • Periode: Fem år frå hausten 2016
 • Avtalen inkluderer finansiering av ein postdoktor i tre år.
  Innehavar: Simen Aardal Ulsaker