Forskningsnytt

Forskningsnytt

Vår forskningsorganisasjon
euro kart
I avhandlingen «Essays in Empirical Economics» viser Ole-Petter Moe Hansen blant annet at den finanspolitiske pengebruken i OECD i nyere år har vært mer moderat i land hvor sentralbanken har inflasjonsmål, sammenliknet med land som har mål for valutakursen. Foto: wikimedia