Forskningsnytt

Forskningsnytt

Vår forskningsorganisasjon
fintech
Mandag denne uken ble det klart at Finance Innovation blir landets første fintech-klynge. NHHs rektor Øystein Thøgersen var aldri i tvil om at NHH skulle inn i fintech-samarbeidet.