Hvorfor revisjon?

21. april 2017 10:11

(oppdatert: 21. april 2017 10:19)

Hvorfor revisjon?

Hva får tilsynelatende oppegående studenter til å velge bort en siviløkonom-tittel til fordel for en mastergrad fylt av merverdiavgift og IFRS?

Henrik Roalsø

Henrik Roalsø, 4. kull, fra Stavanger.

Jeg er masterstudent på mitt andre semester i regnskap og revisjon. Jeg har de siste par årene vært ambassadør for NHH og er følgelig godt kjent med stereotypene utenforstående har overfor MRR, men stemmer disse? Det forteller jeg litt om her.

Mangfoldet på MRR (master i regnskap og revisjon) er ganske stort, til tross for den generelle oppfatningen om at en revisor er en aldret mann med grått hår stuet inn på et mørkt rom i enden av kontorlokalet. Derfor vil jeg ikke forsøke å besvare spørsmålet på vegne av alle. Jeg vil fortelle litt om bakgrunnen for mitt valg, samt noen tanker og erfaringer rundt MRR.

I løpet av 1. kull var det sosiale på skolen mer eller mindre altoppslukende, og lite oppmerksomhet ble tilegnet valg av master. De få tankene som likevel slapp til var enige om at MRR var uaktuelt. Idéen om MRR fikk fotfeste i starten av 2. kull, og innen utgangen av skoleåret var jeg solgt. Hvorfor jeg over forholdsvis kort tid gikk fra å forkaste ideen om revisjon til å omfavne den er jeg ikke sikker på. Det var nok en kombinasjon av interesse og resultater i relevante fag. 

Jeg er nå i mitt andre semester på masteren og kan slå fast at det er vesentlige forskjeller mellom MRR og MØA (master i økonomi og administrasjon), men forskjellen er neppe mellom studentene. Forskjellen er primært at vi på MRR i større grad enn MØA følger en fastsatt studieplan, og med det har mindre frihet når det gjelder valgfag. Jeg kan være enig i at Finansregnskap og Skatterett ikke er fag som ved første øyekast fremstår like sexy som Corporate Finance og Investments, men jeg har derimot aldri hatt fag som fremstår mer arbeidsrelevante tidligere.

Hva er egentlig revisjon

- og anser fortsatt folk flest revisorer som krumryggede og kjedelige?

Revisjon er hovedsakelig kontroll av finansielle regnskap. Revisjon eksisterer med andre ord for å forhindre, avdekke og korrigere vesentlige feil, og reduserer på den måten asymmetrisk informasjon mellom selskapets ledelse og aksjonærer. Kort fortalt produserer selskapet regnskap, mens revisor kontrollerer at det er en relevant og pålitelig representasjon av selskapets økonomiske stilling.

Opprinnelsen til stereotypen av revisorer kjenner jeg ikke til, men oppfatningen om at revisorer er annerledes er ikke ny. Elbert Hubbard beskrev revisorer slik:

”Den typiske revisor er en middelaldrende mann, lett rynket, intelligent, kald, passiv, uforpliktende med øyne som en kald fisk. Høflig ved kontakt, men på samme tid reaksjonsløs, rolig og så forbannet fattet som bare en betongkladd eller gipsavstøpning kan være det. En menneskelig forstening med granitthjerte, og uten sjarm, medlidenhet, følelser eller sans for humor. Heldigvis formerer de seg ikke, og samtlige ender i helvete.”

Sitatet er fra tidlig 1900-tallet og tegner et bilde få kjenner seg igjen i. Det er mulig Hubbard nylig var tatt i regnskapsfusk og med det hadde lite til overs for revisorer (vill spekulering). Det kan også indikere en gradvis overgang fra stereotypen som beskriver en revisor som antisosial og impotent, til stereotypen som i dag avbilder revisorer som grå mus. Dette må unektelig anses som fremgang. Det skal også nevnes at jeg kjenner minst én på studiet som har barn, så det er trolig ikke noe i veien med formeringsevnen.

Det skal sies at NHHere flest har en virkelighetsnær oppfatning av MRR. Derimot fungerer ikke, etter hva jeg har hørt, yrkestittelen revisor særlig bra på Tinder. Dersom man ser bort fra nettdating, tror jeg vi kan avlive myten om den kjedelige revisor.

Fellesskap legger til rette for et sosialt miljø

MRR består i realiteten av tre kull. To ordinære på første og andre år på master, samt et ettårig påbyggstudium som veksler på å ta fag med de to ordinære kullene.

En av de mer påfallende forskjellene mellom bachelor og MRR, er klassemiljøet. På MRR er det forholdsvis små kull, hvor man frivillig eller ei blir kjent med en betydelig andel av medstudentene. Vi har en egen sosialkomité som på vegne av hele kullet arrangerer ulike sammenkomster som eksamensfester og julebord.

Bilde fra klassefest

Sosialt sett er det svært gode muligheter til å bli kjent med andre på kullet, som sikkert er en god idé ettersom man mest sannsynlig kommer til å jobbe sammen med flere av dem. Det er ingen hemmelighet at majoriteten av revisorstudentene starter sin karriere i en av de fem store.

C-kravet på revisjon er notorisk

Etter å ha fortalt om de flotte karakteristikkene med studiet, kommer jeg ikke unna å kommentere det faglige kravet studiet stiller. Vi operer som kjent med et C-krav. Dette innebærer at for å oppnå statsautorisasjon kan man ikke prestere lavere enn C i noen fag på masteren.

I utgangspunktet fremstår dette kanskje ikke veldig utfordrende, men merk deg at også vi opererer med en normalfordeling, og fordelingen er spesifikk for MRR-studenter. Dette innebærer at man i større grad enn tidligere konkurrerer mot hverandre. I tillegg er rundt halvparten av kandidatene allerede siviløkonomer, de fleste med revisjonserfaring.

Jeg kan likevel betrygge dere med at det ikke er en standard normalfordeling sentrert rundt C, men likevel har vi mellom 10-20 prosent stryk (lavere enn C) på hver eksamen. Det faglige nivået er såpass høyt at det er en ærlig sak å være uheldig på eksamensdagen, men ikke nødvendigvis verre enn at man tar det opp ett år senere.

Det er likevel viktig å være forberedt på at arbeidsmengden som kreves er betydelig høyere enn det den var på bachelornivå. Det er sjeldent jeg støter på noe i pensum som er særdeles vanskelig å lære, men pensum er stort og til tider fremmed.

Lysglimtet i tunnel er likevel at alle fagene er arbeidsrelevante, og det er motiverende i seg selv.

- Henrik

Les også: NHH Innafor