Den gamle skolen var i går

9. november 2015 14:17

(oppdatert: 13. desember 2016 14:20)

Den gamle skolen var i går

Old school er et uttrykk som i dag blir brukt om alt annet enn hva ordlyden tilsier. Jeg kom nylig til å tenke på når dagens utdanningsinstitusjoner vil bli en del av den gamle skolen og hvordan fremtidens studiehverdag vil se ut.

E-Learning NHH
E-learning

Om bloggeren:

Christian Aubell blogger at NHH

Navn: Christian Aubell, 3.kull, Bachelor

Kommer fra: Horten

Jeg bestemte meg for å bli siviløkonom allerede på videregående, og det var naturligvis én skole jeg siktet etter; NHH. I dag er jeg 23 år gammel og fullfører mitt tredje år her ved Norges Handelshøyskole. Jeg har akkurat kommet tilbake fra et flott utvekslingsopphold i Kingston, Canada, og ser nå frem til å bli masterstudent. Jeg brenner for studentengasjementet i NHHS og innehar selv et styreverv i Profileringsutvalget. Aulashow og allsang må være det jeg digger aller mest.

Min fritid brukes på baseballspilling, turgåing og min nyeste favorittaktivitet; blogging. Jeg vil blogge om livet ved NHH, oppkjøringen mot en bachelorgrad og ellers spennende historier fra min studenthverdag

 I det moderne samfunnet har informasjonsteknologien gjort stor fremtreden, også innenfor utdanning. I dag tilbyr NHH videoforelesninger, nettbaserte kursgodkjenninger og informasjonsutveksling på nett. Men hvordan vil dette utvikle seg? I dette blogginnlegget har jeg tatt for meg et fremtredende tema innenfor informasjonsteknologi og utdanning; nemlig nettbaserte kurs. Hvem vet, kanskje tregt internett blir Merinobakkens ekvivalent og avgjørende faktor om du rekker neste live stream av høsten obligatoriske fag?

 Bærekraftige forretningsmodeller
Bærekraftige forretningsmodeller

HH lanserte for ett år siden et nettbasert kurs som heter Bærekraftige forretningsmodeller. Kurset bestod av nettbasert videoundervisning, nettbaserte gruppeoppgaver og en hjemmeeksamen. Jeg tror NHH gjør smart i å tenke i nye og nettbaserte baner. Kurset, som er åpent for andre personer enn kun NHH-studenter, er i tillegg rettet mot næringslivet. Jeg tror fremtidens fremste utdanningsinstitusjoner utnytter mulighetene som ligger i informasjonsteknologien som nå vokser frem. Om få år vil videoforelesningene i tillegg være live. 

Vi vil få interaktive klasserom hvor studentene vil sitte på hver sin pc, men ikke i samme rom. NHH Executive vil kunne tilby et større spekter av nettbaserte kurs og dermed nå ut til en større og bredere del av det norske og internasjonale næringsliv. Og på den måten vil NHH kunne utnytte sine ressurser på en måte som vil gagne en større del av samfunnet.

E-learning på NHH

Men så er det et spørsmål om kvalitet. Hvordan vil den geografiske avstanden mellom foreleser og student påvirke kvaliteten på utdanningen? Vil studentenes forpliktelse og innsats reduseres når man ikke møter opp til forelesning? Vil man prosessere informasjon annerledes? En studie utført av Scheines, Leinhardt, Smith og Cho ved navn ”Replacing Lecture with Web-Based Course Materials” konkluderer med at nettbasert undervisning ikke påvirker studentenes utbytte negativt, men heller positivt. De viser til et stort potensiale hvor undervisningen skreddersys med de virkemidler som viser seg å være mest effektive. Nettbasert undervisning genererer mye data på hvordan mennesker tilegner seg kunnskap, og dette er dermed en døråpner for forsking på dette feltet. Studien ble utført i 2000 og i 2001, og mye har forandret seg siden den gang. Én ting er derimot sikkert, og det er at internettet ikke har blitt mer primitivt gjennom årene.

De siste årene har det vokst frem et stort antall internettsider som tilbyr nettbasert utdanning innenfor mange ulike felt. Sider som udemy.com, khanacademy.org og lynda.com kan vise til tusenvis av kurs som enten er gratis eller som koster svært lite. Slike sider bygger opp en delekultur, hvor hvem som helst kan dele sin kunnskap og sine erfaringer gjennom en skalerbar plattform hvor marginalkostnaden per student er lik null. Selv følger jeg nettbaserte kurs på fritiden innenfor fag jeg er interessert i. For meg er dette et lavterskel tilbud hvor jeg kan lære når det best passer meg og hvor enn jeg måtte befinne meg.

Hvor skal dette ende?

Vil vi noen gang oppleve en informasjonsteknisk revolusjon som vil true dagens utdanningssystem? Vil vi aldri måtte være redd for å komme for sent til en forelesning igjen? Jeg mener at dagens trend peker i retning av en mer digitalisert studiehverdag. Jeg tror utdanningsinstitusjoner vil utnytte dette potensiale for å differensiere seg i den internasjonale konkurransen, og jeg tror det vil være fordelaktig for NHH å være med i denne utviklingen.

Derimot tror jeg at man ikke kan fjerne en utdanningsinstitusjons funksjon som en sosial arena, hvor man kan gjøre hverandre gode og knytte et profesjonelt nettverk. Selv husker jeg hvordan det var å småløpe opp Merinobakken, og jaggu hadde jeg godt av treninga!