Stipend for NHH-studentar

Stipend for NHH-studentar

Ynskjer du å ta ein master eller PhD-grad ved eit leiande universitet i utlandet? Det finst ulike stipendordningar du som NHH-student kan søke på.

Aker scholarship

Aker Scholarship støttar studiar ved Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania (inkludert Wharton), Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordningar, og du vil normalt ikkje pådra deg studielån under opphaldet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessane til universiteta. Stipendet må søkjast nesten eit år før du skal reise ut. 

Aker Scholarship blir tildelt studentar som er fagleg sterke og som har et ynskje om å bidra i samfunnet. Det blir ikkje stilt krav til kva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist er 1. oktober 2017 for studiestart hausten 2018. 

Les meir om stipendprogrammet på Aker Scholarship sine nettsider og på Facebook.

Endre Røsjøs NHH/HBS-stipend

Investor Endre Røsjø ynskjer å legge til rette for at fleire studentar skal gå vidare til ein MBA ved Harvard Business School etter studia ved NHH. Han lyser derfor ut eit årleg stipend på ein million kroner til NHH-studentar som kjem inn på studiet. 

Kven kan søke?

  • Du må vere norsk statsborgar eller amerikansk statsborgar med minst ein oldeforelder eller besteforelder som er norsk
  • Du må ha bachelorgrad fra NHH
  • Du må ha fått opptak til eller ha planar om å søke opptak til MBA-programmet ved Harvard Business School

Her finn du meir praktisk informasjon om søknadsprosessen (pdf 56KB)

Søknadsfristen for stipendet er 1. mars 2017.

Sjå søknadsfrist for MBA-programmet på Harvard sine nettsider.

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS)

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er eit stipend for deg som vil ta ein mastergrad ved University of St.Gallen HSG.

Stipendet blir finansiert av Kistefos AS.

Det blir delt ut fire stipend årleg som skal dekke alle direkte studieavgifter ved HSG. Bu-, reise- og levekostnader dekkjer du sjølv. 

Stipendiet er i første rekke retta mot studentar som har toppkarakterar fra NHH og BI, men er også ope for kandidatar med annan bakgrunn. Føresetnaden er at du kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

Les meir om stipendet og søknadsprosessen (ekstern lenke)