Stipend for NHH-studenter

Stipend for NHH-studenter

Ønsker du å ta en master eller PhD-grad ved et ledende universitet i utlandet? Det finnes ulike stipendordninger du som NHH-student kan søke på.

Aker scholarship

Aker Scholarship støtter studier ved Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania (inkludert Wharton), Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger, og du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene. Stipendet må søkes nesten et år før du skal reise ut. 

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det stilles ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist er 1. oktober 2016 for studiestart høsten 2017. 

Les mer om stipendprogrammet på Aker Scholarship sine nettsider og på Facebook.

Endre Røsjøs NHH/HBS-stipend

Investor Endre Røsjø ønsker å legge til rette for at flere studenter skal gå videre til en MBA ved Harvard Business School etter studiene ved NHH. Han lyser derfor ut et årlig stipend på en million kroner til NHH-studenter som kommer inn på studiet. 

Hvem kan søke?

  • Du må være norsk statsborger eller amerikansk statsborger med minst en oldeforelder eller besteforelder som er norsk
  • Du må ha en bachelorgrad fra NHH
  • Fått opptak til eller ha planer om å søke opptak til MBA-programmet ved Harvard Business School

Her finner du mer praktisk informasjon om søknadsprosessen (pdf 56KB)

Søknadsfristen for stipendet er 1. mars 2017.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte i uke 43. Nærmere informasjon følger.

Se søknadsfrist for MBA-programmet på Harvards nettside.

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS)

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er et stipend for deg som vil ta en mastergrad ved University of St.Gallen HSG.

Stipendet finansieres av Kistefos AS.

Det deles årlig ut fire stipend som skal dekke alle direkte studieavgifter ved HSG. Bo-, reise- og levekostnader dekker du selv. 

Stipendiet er i første rekke rettet mot studenter som har toppkarakterer fra NHH og BI, men er også åpent for kandidater med annen bakgrunn. Forutsetning er at du kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

Les mer om stipendet og søknadsprosessen (ekstern lenke)