Valfag

Valfag

Her finn du informasjon og tilrådingar om valfagstilbodet ved NHH.

Struktur

  • 45 valfrie studiepoeng
  • Som student skal du i løpet av studiet velje 6 modular med valfag. Det er sett opp valfag i studieplanen kvart semester utan tredje semester.
  • Det er tilbod i modular i faga engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk, matematikk, rettslære, økonomisk historie og ulike spesialiserte valfag som dei ulike fagmiljøa gir tilbod i.
  • Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valfag på utveksling. Dersom du tar utveksling i fjerde semester flyttar du dei obligatoriske emna BED3 og SAM3 til sjette semester, og MET4 til femte semester.
  • Om du vil ta språk som valfag må du ta to modular, til dømes ENG10 og ENG11.  Dette er grunna i at du må nå eit visst nivå for å få utbytte av studiepoeng i språk.

Desse emna er tilrådd i hausten 2021:

Språkfag:

  • ENG10  English for Business I
  • TYS10   Tysk økonomisk språk
  • SPA10   Spansk språk
  • FRA10   Fransk økonomisk språk
  • JAP10   Japansk 1

Introduksjon om valfaga i språk og videoar om dei einskilde emna

Andre emne: 

Det er ein langt større portefølje med valfag enn den som er oppført her, eller blir presentert i videoane, men ein del av valfaga har forkunnskapskrav, eller tilråd kunnskapsnivå og mange byrjar i vårsemesteret.

For full oversikt over tilbodet må de sjå på nettsida og valfag på bachelor.

Lukke til med valet.