Kvittering - kjem ikkje til immatrikuleringa

Kvittering - kjem ikkje til immatrikuleringa

Vi bekreftar med dette å ha mottatt meldinga di om at du ikkje kan møte til immatrikuleringsseremonien ved NHH.

Her finn du nyttig informasjon for nye studentar ved NHH.

Spørsmål? Kontakt oss på opptak@nhh.no.

Venleg helsing

Seksjon for opptak