Forkurs i matematikk

Forkurs i matematikk

Trenger du å friske opp matematikken før du starter på studiet?

Forkurset i matematikk er ment som et oppfriskningskurs (går ikke utover det som inngår i matematikkravet som stilles til opptak).

Forkurset er frivillig. Det arrangeres ikke eksamen, og deltagelse gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

  • Forelesninger mandag 7. august til fredag 11. august 10.15 - 12.00 i Aud Max.
  • Gruppeundervisning kl 13.15 - 16.00 i Aud 21, Aud 22 og Aud 23 de samme dagene.

Her kan du laste ned en selvtest (PDF, 99,6 kb) og fasit (PDF, 96,8 kb).