Utsatt sensurfrist våren 2016

Utsatt sensurfrist våren 2016

NHH innførte våren 2015 nye nasjonale karakterbeskrivelser for masteroppgaven.

Dette er en stor og viktig endring, og vi er opptatt av at den nye standarden skal implementeres på best mulig måte uten negative virkninger for studentene. Ved innføringen av den nye standarden i 2015 la vi derfor opp til en grundig prosedyre for å sikre konsistent bruk av de nye karakterbeskrivelsene, og det vil vi også gjøre i år.

For å ha tilstrekkelig tid til god kvalitetssikring, har NHH i år som i fjor besluttet å tillate ekstra tid på denne sensurrunden. Det betyr at du sannsynligvis vil motta din sensur to til tre uker senere enn den normale seks-ukersfristen. Uansett vil sensuren senest foreligge 15. august (som er seks pluss to uker etter siste frist for innlevering 20. juni).

Les mer om de nye karakterbeskrivelsene