Pris for fremragende lærerinnsats

Pris for fremragende lærerinnsats

Alle ansatte og studenter inviteres til å foreslå kandidater til pris for fremragende lærerinnsats.

Det inviteres med dette til å komme med forslag til mottaker av årets pris for fremragende lærerinnsats. Prisen er på 35000 kroner og deles normalt ut annethvert år.

Alle fast ansatte ved NHH som har undervist i perioden høsten 2016 til våren 2019 kan foreslås. Alle nåværende og tidligere studenter, samt alle ansatte ved NHH, har forslagsrett. Ansatte som har fått prisen i løpet av de fem siste årene, er ikke aktuelle for tildeling. Forslagene skal være begrunnet og sendes til Seksjon for utdanningskvalitet ved Kjetil S. Larssen.

Ved vurdering av foreslåtte kandidater vil det bli lagt vekt på lærerinnsats i vid forstand, blant annet relatert til følgende punkter:

  • generelle pedagogiske evner
  • oversiktlighet og kommunikasjonsevne
  • evne til å skape interesse for faget og motivasjon til selvstudium
  • evne til å belyse stoffet fra flere synsvinkler
  • innovasjon og nyskaping, herunder utvikling av nye kurstilbud
  • evne til å relatere stoffet til andre deler av studiet
  • vilje til samarbeid om pedagogiske oppgaver

Tildeling vil bli avgjort av et utvalg nedsatt av rektoratet.

Forslag må være innkommet innen 1. juli.

De siste vinnerne av prisen

2016: Victor D. Norman
2014: Aasmund Eilifsen
2013: Trond Bjørnenak
2012: Iver Bragelien
2011: Alexander Cappelen og Bertil Tungodden
2010: Jan Ubøe