Forhåndsgodkjenning av masterkurs på utveksling

Forhåndsgodkjenning av masterkurs på utveksling

Dette søknadsskjemaet skal bare brukes av masterstudenter.

Vilkår for forhåndsgodkjenning av kurs på utveksling

Du skal ta støtteprofilen din (22,5 studiepoeng) og eit valfag (7,5 studiepoeng) medan du er på utveksling.

  • Kursa i støtteprofilen din skal ikkje overlappe med hovudprofilen frå NHH. 
  • Du skal ikkje ta kurs som overlappar med kurs du allereie har tatt på NHH, eller planlegg å ta. 
  • Du skal ta kurs innanfor NHH sin fagkrets på masternivå.