Søknad om restplasser

Søknad om restplasser

Alle studenter som vil søke utvekslingsplass i restplassopptaket må registrere seg ved å fylle ut dette skjemaet. Fristen for å registrere seg for restplassopptaket for masterutveksling høsten 2018 og våren 2019 er onsdag 28. februar kl. 23:59. Det er kun studenter som søkte i hovedopptaket som kan søke restplass.

Følgende studenter kan registrere seg for restplassuttaket:

  • Studenter som takket nei til et tilbud om utvekslingsplass i hovedopptaket (må registreres i Søknadsweb)
  • Studenter som søkte, men ikke fikk tilbud i hovedopptaket

Hvis du registrerer deg for restplassopptaket uten å ha takket nei til en tildelt plass i Søknadsweb vil du automatisk miste den tildelte plassen.

Studenter som har registrert seg vil få tilsendt en liste med tilgjengelige plasser og informasjon om restplassopptaket etter fristen for å takke ja/nei til tildelt utvekslingsplass i hovedopptaket.

Dersom du ikke søkte utveksling i hovedopptaket, kan du heller ikke søke restplass.