Spesialisert støtteprofil

Spesialisert støtteprofil

Nytt tilbud om spesialisert støtteprofil på utveksling fra høsten 2017.

Masterstudenter som reiser på utveksling høsten 2017 vil ha mulighet til å gjennomføre forhåndsdefinerte spesialiserte støtteprofiler ved utvalgte utvekslingsskoler. Tilbudet gjelder kun for høstsemesteret og kun for de oppgitte skolene.

Masterstudenter skal på utveksling gjennomføre kurs som vil bli innpasset som støtteprofil (22,5 sp) og et valgfritt kurs (7,5 sp). For studenter som velger å ta en spesialisert støtteprofil, vil 22,5 sp bli innpasset som "spesialisert støtteprofil tatt på utveksling" i det spesifikke fagområdet. De resterende 7,5 sp kan tas som et valgfritt kurs på utveksling.

Informasjon om hvilke kurs som inngår i de spesialiserte støtteprofilene vil legges ut senere. Det vil for hver støtteprofil forhåndsgodkjennes en gruppe med kurs og du skal velge kurs tilsvarende ca. 22,5 sp fra denne gruppen.

Skoler med spesialiserte støtteprofiler

Business Information Management (sperre mot BUS-BA hovedprofil ved NHH) RSM, Erasmus University, Nederland
Economics (sperre mot ECN hovedprofil ved NHH) Università Luigi Bocconi, Italia
  Wirtschaftsuniversität Wien, Østerrike
Finance (sperre mot FIE hovedprofil ved NHH) Università Luigi Bocconi, Italia
Information Management (sperre mot BUS-BA hovedprofil ved NHH) Tilburg University, Nederland
Information Systems (sperre mot BUS-BA hovedprofil ved NHH) Wirtschaftsuniversität Wien, Østerrike
  Universität Mannheim
Management of Innovation RSM, Erasmus University, Nederland
Marketing (sperre mot MBM hovedprofil ved NHH) Università Luigi Bocconi, Italia
Operations Management (sperre mot BUS hovedprofil ved NHH) Universität Mannheim
Operations and Supply Chain Management (sperre mot BUS hovedprofil ved NHH) Wirtschaftsuniversität Wien, Østerrike
Strategic Entrepreneurship RSM, Erasmus University, Nederland

Studenter som ønsker å ta en spesialisert støtteprofil skal søke utveksling som vanlig. Det er ikke nødvendig å oppgi om du ønsker å ta spesialisert støtteprofil i søknaden til utveksling. Når du senere skal søke om forhåndsgodkjenning for kursene du ønsker å ta på utveksling melder du ifra at du ønsker å ta en av de spesialiserte støtteprofilene. Studenter som reiser til skolene hvor NHH tilbyr en spesialisert støtteprofil kan velge å enten ta en vanlig støtteprofil på utveksling eller spesialisert støtteprofil.

NHH kan ikke garantere at alle kursene som forhåndsgodkjennes som en del av en spesialisert støtteprofil vil tilbys i utvekslingssemesteret.