Semesterregistrering i utvekslingssemesteret

Semesterregistrering i utvekslingssemesteret

Alle studenter som reiser på utveksling skal i utvekslingssemesteret også betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NHH.

Utvekslingsstudenter må registrere seg med koden "UTVEKSLING, 30 studiepoeng". Koden har ikke undervisning- eller eksamensoppmelding.

Frist for å registrere utveksling i studieplanen er 1 februar/1 september. Studenter som ikke har gjort dette bes ta kontakt med student@nhh.no for hjelp.

Du skal legge "UTVEKSLING, 30 sp" i utdanningsplanen din uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet. Når utvekslingsoppholdet er over og NHH har mottatt dokumentasjon på hvilke kurs du har bestått i utlandet, vil godkjenning bli lagt inn på de rette emnene. Selve karakteren fra et emne ved vertsuniversitetet vil ikke bli overført til NHH vitnemålet ditt, emnene vil kun bli vektet med bestått. Dette betyr at kurs som er ikke bestått ikke vil bli innpasset.

Du har anledning til å melde deg opp til gjentak av eksamener ved NHH på like vilkår som ellers når du er på utveksling, men vi anbefaler likevel ikke at du melder deg opp til gjentak av noen eksamener ved NHH i semesteret du er på utveksling.