Språktester i forbindelse med internasjonale muligheter

Språktester i forbindelse med internasjonale muligheter

Språktester i forbindelse med utveksling, CEMS MIM og dobbelgradsprogrammet ved NHH.

Du trenger ikke å ta en språktest i forkant av søknadsfristen om utveksling, CEMS  MIM eller dobbelgradsprogrammet ved NHH. Reiser du til en av våre partnerskoler er du i de fleste tilfeller fritatt fra kravet om å ta en språktest, men det er visse unntak:

TOEFL test ved NHH

Du må gjennomføre en Institutional TOEFL test ved NHH om du  :  

  • har søkt om opptak til dobbelgradsprogrammet eller CEMS MIM programmet ved NHH. Studenter må oppnå 600 eller bedre i resultat fra testen som tilbys ved NHH.
  •  har blitt tildelt en utvekslingsplass ved University of Malaysia, Thammasat University, Thailand eller Yonsei University, Sør-Korea. Studenter må oppnå 550 eller bedre i resultater fra testen som tilbys ved NHH.
  •  er en masterstudent som er tatt ut til Melbourne University og som ikke har tatt økonomisk administrative valgfag undervist på engelsk på bachelornivå (språkundervisning teller ikke). Melbourne university har ikke satt et bestemt krav til til resultater fra testen.

Her kan du melde deg opp til førstkommende TOEFL test ved NHH 

Engelsk standpunktkarakter

Du må ha fire eller bedre i engelsk standpunktkarakter på ditt vitnemål fra videregående skole om du skal på utveksling til følgende steder:

  • American University, Washington semester program, USA
  • University of California, San Diego, USA  
  • Alle våre partnarar i Australia og New Zealand. Ved Macquaire University, AU, og Otago University, NZ,  må ikke vitnemålet være eldre enn 5 år. Ved University of New South Wales, AU, må ikke vitnemålet være eldre enn 4 år.

Andre tester i engelsk

Du må ta en TOEFL eller IELTS test ved et offisielt testsenter utenfor NHH om:  

  • du er tatt opp ved en av skolene nevnt ovenfor, men ikke kvalifiserer i forhold til krav om resultater fra Insitutional TOEFL test ved NHH, karakter i engelsk fra videregående skole eller alder av vitnemålet fra videregående skole.   
  • du skal på utveksling til University of California, Berkeley, Department of Economics. Du må XXXXXXXXXXXXXXX
  • du skal på utveksling til Toulouse University i Frankrike og ta kurs på engelsk.
  • du er tatt opp i NHHs dobbelgradsprogram med University of Queensland.

Informasjon om TOEFL-test ved et offisielt testsenter 

Informasjon om IELTS-testen

Tester i andre språk enn engelsk

Utveksling CEMS

Kontakt

Telefon
+47 55 95 93 00
E-post
int.stud@nhh.no