Kvittering

Kvittering

Vi har mottatt din melding om at du skal ta sommerkurs ved et av våre utvalgte læresteder i utlandet.

Det er ditt eget ansvar å organisere sommeroppholdet i utlandet og ta deg av alle praktiske og administrative forhold. NHH kommer ikke til å nominere studenter til lærestedene eller ta del i organiseringen av opptak eller valg av kurs. Du må selv søke om opptak og sette deg inn i gjeldende regler for søknad, krav til dokumentasjon samt økonomiske og andre administrative forhold. NHH vil kunne bistå med karakterutskrifter på engelsk og om påkrevd en bekreftelse på at du er tatt opp som student ved NHH.

Søknad om fritak

Vær oppmerksom på at søknadsfristen for søknad om fritak er 1.september.

Søknadsskjemaet om fritak på bakgrunn av sommerkurs og informasjon om påkrevd dokumentasjon finner du her.

Etter endt kurs må du søke om fritak til NHH for opptil to valgfrie fag ved å sende inn søknadsskjemaet for fritak, samt påkrevd dokumentasjon, til studieadministrativ avdeling ved NHH.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 93 00
E-post
int.stud@nhh.no