Sommarkurs som valfag

Sommarkurs som valfag

Som bachelorstudent kan du ta sommerkurs ved enkelte utenlandske læresteder og få kursene innpasset som valgfrie emner i bachelorgraden din ved NHH. Ordningen tilbys for siste gang sommeren 2018.

Vær oppmerksom på at denne ordningen ikke kan kombineres med ordinær utveksling på bachelornivå. Kursene passer for deg som skal begynne på siste år av bachelorstudiet ved NHH.

Du kan få innpasset inntil to valgfrie* emner (15 studiepoeng) fra sommerkurs som er forhåndsgodkjent av NHH. Vi presiserer at det er kun forhåndsgodkjente kurs som kan innpasses som valgfrie kurs i NHH-graden.

* Dersom du startet bachelorstudiene før høsten 2015 blir forhåndsgodkjente sommerkurs innpasset som VOA-fag – ikke generelle valgfrie emner.

Du må gi beskjed til NHH når du får opptak til et av sommerprogrammene, og søke om innpass når du kommer hjem.

I 2018 kan du ta følgende forhåndsgodkjente sommerkurs:

 • Copenhagen Business School, Danmark

  Copenhagen Business School, Danmark

  CBS tilbyr et bredt program av sommerkurs som alle er på 7,5 studiepoeng.

  Følgende kurs er blitt forhåndsgodkjent av faglærer ved NHH for sommeren 2018:

  • BA-BHAAI1020U Organizational communication and reputation management - theory and practice
  • BA-BHAAI1014U International Marketing Management: Strategic Thinking for Managing and Marketing in a Global Economy

  Les mer om sommerkursene på CBS' nettsider

 • ESADE, Spania

  ESADE, Spania

  ESADE tilbyr to sommerprogram, ett på engelsk og ett på spansk. Programmene går parallelt to ganger i løpet av sommeren. Hvert program gir 10 studiepoeng. 10 studiepoeng fra ESADE vil bli godkjent som ett valgfritt emne på 7,5 studiepoeng ved NHH. Du vil ikke få de resterende 2,5 studiepoengene godkjent som en del av din bachelorgrad ved NHH.

  Sommeren 2018 tilbyr ESADE International Summer Program følgende forhåndsgodkjente fag:  

  A) International Business
  B) Entrepreneurship and Innovation
  J) Innovation & Methodology

  Du må velge ett av kjernekursene (A eller B) i tillegg til det valgfrie kurset J for å fullføre studieprogrammet. Hvert av fagene er på 5 ECTS. Kjernekursene A og B inkluderer en workshop i Communication and Leadership. 

  For mer informasjon, se ESADEs nettsider

 • University of California, Berkeley, USA

  University of California, Berkeley, USA

  Hvert av kursene ved UC Berkeley er på 4 US units, tilsvarende 7,5 studiepoeng. Følgende kurs er forhåndsgodkjent sommeren 2018:

  • Game Theory in the Social Sciences  (ECONOMICS, ECON N110)
  • Contemporary Theories of Political Economy  (POLITICAL ECONOMY, POLECON101)
  • Classical Theories of Political Economy  (POLITICAL ECONOMY, POLECON100)
  • International Environmental Politics  (ENVIRON SCI, POLICY AND MANAGEMENT, ESPM169)

  Ved UC Berkeley brukes Passed/Not Passed, Satisfactory/Not Satisfactory eller bokstavkarakterer når karakterer skal gis. Du må velge å få ditt avsluttende dokument med bokstavkarakterer for å få sommerkurset godkjent som en del av NHH-graden din. 

  For mer informasjon, se UC Berkeleys nettsider her

 • WU Wien, Østerrike

  WU Wien, Østerrike

  Wirtschaftsuniverstät Wien tilbyr to sommerskoleprogram for deg som har fullført minimum ett år med bachelorstudier; ett program i juli og ett i august. 

  Hvert av programmene strekker seg over tre uker. I løpet av de tre ukene må du ta to kurs. Hvert kurs gir 4 studiepoeng; 8 studiepoeng til sammen. 7,5 av disse godkjennes som ett valgfritt emne på NHH. Du vil ikke få uttelling for de resterende 0,5 studiepoengene i NHH-graden din.

  Følgende kurs er forhåndsgodkjent av faglærer ved NHH:

  Juli

  • International Human Resource Management
  • International Marketing with a Special Focus on Ethical Issues
  • Negotiation Management – How to outperform others by effective negotiation skills

  Vi presiserer at det er kun disse kursene ved WU Wien som er forhåndsgodkjent av faglærer ved NHH som kan godkjennes som valgfrie emner ved NHH.  

  NHH-studenter vil motta en reduksjon på studieavgiften, og være i kategori 2 i WU Wiens prisgruppering. NHH-studenter vil ikke bli nominert til sommerskolen fra NHH. Du må selv søke om opptak til sommerskolen ved WU Wien.

 • London School of Economics, Storbritannia

  London School of Economics, Storbritannia

  London School of Economics (LSE) tilbyr en rekke sommerkurs som alle tilsvarer 7,5 studiepoeng.

  Sommeren 2018 er følgende kurs ved LSE forhåndsgodkjent av NHH:

  • IR200 International Organisation: The Institutions of Global Governance
  • EC260 The Political Economy of Public Policy
  • EC235 Economics of European Integration
  • MG250 Management and Economics of E-Business 
  • MG205 Competitive Strategy and Game Theory

  For mer informasjon, se LSEs nettsider

Registrer deg før du drar

Har du fått opptak ved et av sommerkursene som gir fritak for valgfrie fag, må du gi beskjed til NHH ved å registrere deg:

Registreringsskjema for sommerkurs

Søke opptak til sommerskole

Det er ditt eget ansvar å organisere sommeroppholdet i utlandet og ta deg av alle praktiske og administrative forhold.

NHH nominerer ikke studenter til sommerprogrammene, og tar ikke del i opptaksprosessen eller valg av kurs.

Du må selv søke om opptak til det enkelte lærestedet og sette deg inn i gjeldende regler for søknad, krav til dokumentasjon samt økonomiske og andre administrative forhold.

Hva kan NHH hjelpe deg med?

Kontakt Servicesenteret hvis du trenger karakterutskrift på engelsk eller en bekreftelse på at du er tatt opp som student ved NHH.

Søk om innpass når du kommer hjem

Søknadsfristen for søknad om inpass på grunnlag av gjennomførte sommerkurs er 1. september.

Etter endt kurs må du søke om innpass til NHH for opptil to valgfrie fag ved å sende inn søknadsskjemaet for innpass, samt påkrevd dokumentasjon, til studieadministrativ avdeling ved NHH.

Her finner du Søknadsskjema for innpass 

Lånekassen

Vi gjør oppmerksom på at kursene blir registrert som fritak, og at studiepoeng for fritak ikke rapporteres til Lånekassen direkte. Dette vil kunne ha konsekvenser for deg dersom du er 45 studiepoeng eller mer forsinket i dine studier. Du risikerer at Lånekassen registrerer deg som mer enn 60 studiepoeng forsinket og at du dermed ikke kvalifiserer til lån påfølgende semester. Ta kontakt med int.stud@nhh.no dersom dette gjelder deg.