Praksisopphold under studiene

Praksisopphold under studiene

Hvis du fullfører CEMS-opplæringen din i et europeisk land (ikke inkludert Sveits), eller tar kurset Internship Abroad Bachelor eller Master kan du kvalifisere til å motta Erasmus+ stipend

 • Krav til praksisopphold

  Krav til praksisopphold

  Praksisoppholdet må:

  • Ha en varighet på 2 - 12 måneder (minimumslengde tilsvarer 60 kalenderdager)
  • Være avtalt i god tid før praksisoppholdet starter
  • For studenter som gjennomfører praksisopphold etter endt grad må det være avtalt før graden avsluttes og gjennomføres innen 12 måneder etter endt grad
 • Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  • I et Erasmus+ programland (EU-landene, Island, Liechtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia)
  • Studenter er selv ansvarlige for å finne en bedrift eller organisasjon hvor de ønsker å gjennomføre praksisoppholdet
  • Unntak er EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+ hvor det ikke er mulig å få støtte til praksisopphold
 • Finansiering

  Finansiering

  Stipendsatser 2019-2020:

  • 660 euro per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia
  • 610 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette

  Stipendsatser 2018-2019:

  • 560 euro per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia
  • 510 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette

  Det er mulig å motta lønn eller andre godtgjørelser fra arbeidsgiver i tillegg til Erasmus+ stipend.

  Stipendet vil utbetales i starten av praksisoppholdet.

 • Forsikring

  Forsikring

  • Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret. Studenten kan forsikres av senderinstitusjonen, bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.
  • ANSA sin studentforsikring tilbyr ulykkes- og ansvarsforsikring for praksisarbeid. Forsikringen skal også kunne benyttes av studenter på praksisopphold etter fullført grad.
 • Hvordan søke om E+ stipend

  Hvordan søke om E+ stipend

  • Send ferdig utfylt og signert Erasmus+ Learning Agreement (LA) for Traineeships til riktig kontaktperson ved NHH
  • Søke om opphold mellom bachelor- og mastergrad om praksisoppholdet gjennomføres etter endt bachelorgrad. NB! Ikke søk om overgang.
  • Fylle ut og signere Erasmus+ Grant Agreement som du vil få tilsendt per e-post etter innsending av Erasmus+ Learning Agreement
  • Fullføre Erasmus+ språktest Online Linguistic Support på arbeidsspråket. Du vil motta invitasjon til språktesten per e-post etter at søknaden din er behandlet.
  • Betale semesteravgift til NHH om du gjennomfører praksisopphold etter endt bachelor- eller mastergrad ettersom du vil registreres med en poststudierett
  • Lese Erasmus+ Student Mobility Charter. Dokumentent inneholder informasjon om NHHs, internship-bedriftens og dine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med ditt praksisopphold.
 • Etter praksisoppholdet

  Etter praksisoppholdet

 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner

  CEMS

  Internship abroad kurs

  Etter endt grad og ENEINT