Praksisopphold under studiene

Praksisopphold under studiene

Hvis du fullfører CEMS-opplæringen din i et europeisk land (ikke inkludert Sveits), eller tar kurset Internship Abroad Bachelor eller Master kan du kvalifisere til å motta Erasmus+ stipend

 • Hvem er kvalifisert?

  Hvem er kvalifisert?

  Studenter som gjennomfører internship som en del av CEMS-programmet.

 • Krav til praksisopphold

  Krav til praksisopphold

  Praksisoppholdet må:

  • Ha en varighet på 2 - 12 måneder (minimumslengde tilsvarer 58 kalenderdager)
  • Være avtalt før graden ved NHH er avsluttet

   

 • Søk om E+stipend

  Søk om E+stipend

 • Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  • I et annet europeisk land enn Norge (gjelder ikke Sveits)
  • Studenter er selv ansvarlige for å finne en bedrift eller organisasjon hvor de ønsker å gjennomføre praksisoppholdet
  • Unntak er EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+
 • Finansiering

  Finansiering

  Stipendsatser:

  • 560 euro per måned til Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
  • 510 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette
  • Det er mulig å motta lønn eller andre godtgjørelser samtidig som Erasmus+ stipend
 • Forsikring

  Forsikring

  • Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret. Studenten kan forsikres av senderinstitusjonen, bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.
  • ANSA sin studentforsikring tilbyr ulykkes- og ansvarsforsikring for praksisarbeid. Forsikringen skal også kunne benyttes av studenter på praksisopphold etter fullført grad.
 • Etter praksisoppholdet

  Etter praksisoppholdet

  • Levere siste del av Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (Word, 85kb) kalt "after the mobility"
  • Levere rapport til Erasmus og NHH
  • Fullføre OLS-språktest på nytt
  • Godkjenning av praksisopphold kan gis ved å fylle ut og signere praktikantens Europass Mobility Document