Praksisopphold etter endt grad

Praksisopphold etter endt grad

Studenter som har avsluttet en bachelor- eller mastergrad kan få Erasmus+-stipend til et praksisopphold i Europa

 • Hvem er kvalifisert?

  Hvem er kvalifisert?

  • Graden ved NHH må være avsluttet før praksisoppholdet kan starte. Studenter som tar pause midt i bachelor- eller mastergraden for å gjennomføre praksisopphold kvalifiserer ikke til å motta dette stipendet.
  • NHH-studenter som er ferdig med bachelorgraden og ønsker å ta et opphold før de starter på mastergraden er kvalifisert. Opphold mellom bachelor og master søkes da på vanlig måte
  • Studenter som gjennomfører internship som en del av NHH sitt Internship Abroad Programme og møter krav til at praksisoppholdet må gjennomføres etter endt grad (bachelor- eller mastergrad) kan få Erasmus+ stipend
 • Krav til praksisopphold

  Krav til praksisopphold

  • Varighet fra 2-12 måneder per studienivå (minimumslengde tilsvarer 58 kalenderdager). Eksempel: en student som har gjennomført et utvekslingsopphold i Europa på bachelornivå som varte i fem måneder og mottok Erasmus+ stipend kan få Erasmus+ praksisstipend i inntil syv måneder om han/hun reiser etter fullført bachelorgrad
  • Gjennomføres innen 12 måneder etter at graden avsluttes
  • Være avtalt før graden ved NHH er avsluttet
  • Studenter må være registrert med «poststudierett» under praksisoppholdet. Det vil si at den ordinære studieretten på bachelor- eller mastergraden avsluttes og vitnemål tas ut. Poststudierett gir ikke rett til å ta kurs ved NHH
 • Søk om E+Stipend

  Søk om E+Stipend

  • Fyll ut Erasmus+ Internship Application (pdf)
  • Levere Erasmus+ Learning Agreement for Trainneeships 
  • Informasjon om hvordan fylle ut LA finner du her (kommer)
  • Ordne tilstrekkelig forsikring. ANSA sin studentforsikring gjelder også for studenter i praksisopphold.
  • Søke om opphold mellom bachelor og mastergrad om praksisoppholdet gjennomføres etter endt bachelorgrad (NB! Ikke søk om overgang)
  • Fylle ut og signere Erasmus+ Grant Agreement som du vil få tilsendt per e-post etter innsending av Erasmus+ Learning Agreement
  • Fullføre Erasmus+ språktest Online Linguistic Support på arbeidsspråket. Du vil motta invitasjon til språktesten per e-post etter at søknaden din er behandlet.
  • Betale semesteravgift til NHH
  • Lese Erasmus+ Student Mobility Charter. Dokumentent inneholder informasjon om NHHs, vertsskolens og dine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med ditt praksisopphold.
 • Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  • Gjennomføres i et annet europeisk land enn Norge (Sveits er ikke med i Erasmusprogrammet)
  • Studenter er selv ansvarlige for å finne en bedrift eller organisasjon hvor de ønsker å gjennomføre praksisoppholdet
  • Ved bedrifter, organisasjoner, ambassader og faste delegasjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Makedonia eller Tyrkia
  • Unntak er EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+
 • Finansiering

  Finansiering

  Stipendsatser:

  • 560 euro per måned til Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
  • 510 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette
  • Det er mulig å motta lønn eller andre godtgjørelser samtidig som Erasmus+ stipend
 • Forsikring

  Forsikring

  • Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret. Studenten kan forsikres av senderinstitusjonen, bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.
  • ANSA sin studentforsikring tilbyr ulykkes- og ansvarsforsikring for praksisarbeid. Forsikringen skal også kunne benyttes av studenter på praksisopphold etter fullført grad.
 • Etter praksisoppholdet

  Etter praksisoppholdet

  • Levere siste del av Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (Word, 85kb) kalt "after the mobility"
  • Levere rapport til Erasmus og NHH
  • Fullføre OLS språktest på nytt
  • Godkjenning av praksisopphold gis ved å fylle ut og signere praktikantens Europass Mobility Document