Søknadsskjema innpass

Søknadsskjema innpass

Før du søker bør du lese informasjonen om innpass av eksterne emne.

Innpass av eksterne emne

Du kan også laste ned liste over tidlegare avslag og innvilga innpass (Excel 43 kb), der du kan sjå kva resultat tidligare søknader har fått.

Ver likevel merksam på at nye søknader vert vurdert individuelt og at ei endring i eit emne kan føre til eit anna resultat enn det som står i lista.

Dersom du skal søke om innpass for fleire NHH-emne må du sende éin søknad per emne.

NHH-emne

Har du eksamensforsøk i emnet?*

Eksterne emne

Har du fått innpass for emnet/emna i graden din før?*

Dokumentasjon av eksternt emne

Dokumentasjonen må lastast opp i PDF-format og vera på eit skandinavisk språk eller engelsk. All dokumentasjon må vere frå semesteret du tok emnet.

Vi treng:

  • Emnebeskrivelse, dersom du ikkje har limt inn lenke.
  • Pensumliste, dersom det ikkje går fram av emnebeskrivelsen.
  • Eventuell annan dokumentasjon du meiner er relevant for å dokumentera emnets innhald.
  • Dersom du søkjer om innpass for eit emne på masternivå, må dokumentasjonen visa at det eksterne emnet er på masternivå.

KARAKTERUTSKRIFT

  1. Er det eksterne emnet/emnekombinasjonen tatt ved ein offentleg, norsk lærestad?
  2. Har du samtykka til resultatutveksling i StudentWeb?

Hvis nei på 1, 2 eller begge: Last opp offisiell karakterutskrift i PDF-format. Den må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk.