Karrieretenester for studentar

Karrieretenester for studentar

Har du ambisjonar om ein internasjonal karriere er det viktig at du er godt førebudd og at du startar planlegginga så tidleg som mogeleg. ICC kan hjelpe deg på vegen!

kurs og workshops

ICC arrangerer ulike kurs og workshops gjennom året. Kursa blir annonsert her på nettsida.

Sjå video fra kurset "Mestre gruppecase på jobbintervju":

NHH Internship abroad programme

Vi hjelper deg med internships av høg kvalitet i utlandet. Du kan no også få godkjent eit internasjonalt internship som del av graden din ved NHH.

MEiR INFORMASJON OM PROGRAMMET

karrieredagane

ICC samarbeider kvart år med NHHS Næringslivsutval (NU) om Karrieredagane. På stand-dagen 12. september 2019 kan du møte følgjande verksemder som rekrutterer til internasjonale posisjonar: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Hewlett Packard, Innovasjon Norge, OC&C og Utenriksdepartementet.

kunngjering av internasjonale internship og stillingar 

ICC har ei rekkje internshipavtalar med eksterne partnarar som United Nationsl Population Fund (UNFPA), Lo-Dough, DNB, Innovasjon Norge, OECD, Unicef, etc.

ICC har to karriereportalar kor du finn utlyste internasjonale internships og faste stillingar. 

Den eine er Highered:

Logg på karriereportalen Highered 

 

Den andre er JobTeaser. På denne portalen finn du i tillegg stillingar som er utlyst av NHH sine partner-verksemder, som spesifikt ønskjer å rekruttere NHH-studentar til posisjonar i utlandet. Klikk her for å registrere deg:

Jobb teaser logo

 

Er du på jakt etter internships i Berlin kan du søke etter stillinger i denne portalen: BerlinTopJobs

internship i innovasjon norge

Innovasjon Norge gjev no tilbod om internship på eit av dei 9 europeiske utekontora deira. Innovasjon Norges utekontor støtter norske verksemder som ønskjer å satse internasjonalt med kompetanse, rådgivning, nettverk og profilering. Internshipet inngår som ein del av Internship Abroad-kursa INTERN-A-B eller INTERN-A-M og vert ein integrert del av graden din. Internshipet er 3 månader langt. 

  • Søknadsfrist: 1. oktober 2019 

Les meir om internshipet hos Innovasjon Norge 

internship i oecd

Søk på Corporate internship i OECD i Paris gjennom NHHs interne søkerprosess. Se mer informasjon om internshipet og om hvordan man søker på JobTeaser.

  • Søknadsfrist: 9. oktober 2019 

karriererettleiing

Kom innom og få internasjonal karriererettleiing hos ICC onsdagar kl. 12.00-14.00. Du finn oss i Servicesenteret. Frå og med 1. april 2019 finn du oss i brakkene utanfor hovedbygget.

hald deg oppdatert

Oppslag om internasjonale internship- og jobbkunngjeringer finn du i hovudsak på ICCs gruppe på LinkedIn og på Facebooksidene Internship and Job Opportunities for NHH students og International Career Centre - NHH.

Sjå fleire videoar frå OECD på vår Youtube-kanal

presentasjonar

Presentasjon om internasjonale mogelegheiter 16. august 2019 (PPT 60 mb)

Presentasjon om internship-mogelegheiter 17. januar 2019

tips for deg som vil jobbe i utlandet

  • Vær open og nysgjerrig: jo meir du lærer om deg sjølv og verda rundt deg, desto lettare er det å ta riktige karriereval
  • Førebu deg godt: pass på at du i både CV, søknad og intervjusituasjon presenterer deg på ditt beste, slik at du får vist kvifor akkurat du er den beste kandidaten for jobben
  • Les deg opp på førehand om verksemdene som kjem til NHH for å rekruttere. Då vil du få meir ut av samtalane med dei, og auke deira interesse for deg.

Og sjølvsagt, bruk gjerne av ICC's internasjonale karriererettleiing. Frå og med 1. april 2019 finn du oss i Servicesenteret utanfor hovedbyggjet, onsdagar kl. 12.00-14.00.