Kursgodkjenning og eksamensforsøk

Kursgodkjenning og eksamensforsøk

Du kan kun gjennomføre kursgodkjenning i det semesteret emnet undervises.

Kursgodkjenning er gyldig i eitt år om ikkje anna står i kursbeskrivelsen.

Om kursgodkjenningen ikkje vert godkjent vil du miste retten til å ta eksamen. Du vil få e-post fra oss viss du ikkje har klart kursgodkjenningen. Du har rett til å klage på denne avgjørelsen, og vi må motta denne klagen skriftlig per e-post.

Kriterier for kursgodkjenning er hjemlet i forskrift om fulltidsstudier

Eksamensforsøk

Du kan avlegge eksamener så lenge du har studierett.

Du bruker et eksamensforsøk når du leverer en besvarelse. Det vil også bli brukt hvis du ikke møter til eksamen, ikke har trukket deg fra en vurdering innen trekkfristen, og du ikke har gyldig fravær.

Det er den beste karakteren som vil stå som resultat på vitnemålet eller karakterutskriften, og der du får dårligare karakter etter å ha tatt eksamen på ny. Får du samme karakter på ditt andre forsøk, vil første resultat visast.

Tar du eit emne på nytt må du lese i emnebeskrivelsen om det har skjedd noen endringer i pensum eller vurderingsform. Du vil bli prøvet etter det pensum som sist er undervist, og det kan skje endringer både i innhold, pensum, vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav. I emnebeskrivelsen kan du også se hvilket semester emnet undervises.

HVOR MANGE FORSØK HAR JEG?

BACHELOR

Hvis du er bachelorstudent har du to forsøk på hver eksamen.

Skriftlige skoleeksamener på bachelornivå tilbys hvert semester, og muntlige og hjemmeeksamener tilbys kun i samme semester det undervises i emnet.

MASTER

Masterstudenter har tre forsøk på hver eksamen. Vurderinger tilbys kun i det semesteret det undervises i emnet.

Studenter på master i regnskap og revisjon som har fått vitnemål, men ønsker å ta vurderinger på nytt for å tilfredsstille finanstilsynets krav, må søke om privatiststatus. Når resultatet er forbedret kan du da bestille ny karakterutskrift.

EKSTRA EKSAMENSFORSØK

I obligatoriske emner kan du søke om et ekstra eksamensforsøk. Du vil kun få dette innvilget dersom du ikke har gyldig resultat. Hvis du har bestått resultat i emnet vil du ikke få et nytt forsøk.

SØK OM EKSTRA EKSAMENSFORSØK

Søknaden blir behandlet av Seksjon for eksamen. Ønsker du å sende dokumentasjon må denne sendes direkte til vår e-postadresse.

Du kan lese mer om eksamensforsøk i Forskrift om eksamen (fulltidsstudiene) § 14. Eksamensforsøk. Gjentak av eksamen. Pkt 3.