Hjemmeeksamen - innlevering individuelt og i gruppe

Hjemmeeksamen - innlevering individuelt og i gruppe

  • Gå til no.wiseflow.net/nhh (vi anbefaler at du bruker Firefox eller Chrome). 
  • Logg inn med FEIDE (studentnummer + passord).
  • Åpne riktig flow.
  • Last opp og lever besvarelsen i riktig format i god tid!  

INNLEVERING

Innleveringsfristen er absolutt. Vi tillater heller ingen endringer etter at fristen er ute. 

Du må selv sørge for at du har stabil internettoppkobling (for eksempel Eduroam) når du skal levere. 

Hvis du har problemer med selve opplastingen, må du kontakte eksamen@nhh.no! Alle henvendelser må sendes skriftlig før fristen løper ut. Det er ditt ansvar å sette av så god tid til innlevering at du rekker å kontakte oss før dette. Vi anbefaler minst 15 minutter.

Standard filformat for innlevering er PDF. I noen tilfeller er det åpent for å laste opp vedlegg i andre formater. 

Besvarelsen er ikke levert før du har klikket på Innlever. I noen tilfeller må du legge inn forsideinformasjon før Innlever-knappen blir aktivert. En korrekt innlevering ser ut som på bildet under. 

 

Gruppeinnlevering

  1. Ét gruppemedlem logger seg inn i WISEflow og oppretter en gruppe, samt inviterer deltakerne.
  2. Alle deltakere må logge seg inn og akseptere gruppemedlemskapet - dere får ikke levert uten å gjøre dette først.
  3. Kun ett gruppemedlem skal levere på vegne av gruppen. Husk å klikke på Innlever!

INNLEVERING

Innleveringsfristen er absolutt. Vi tillater heller ingen endringer etter at fristen er ute. 

Dere må selv sørge for at dere har stabil internettoppkobling (for eksempel Eduroam) når dere skal levere. 

Hvis dere har problemer med selve opplastingen, må dere kontakte eksamen@nhh.no! Alle henvendelser må sendes skriftlig før fristen løper ut. Det er gruppens ansvar å sette av så god tid til innlevering at dere rekker å kontakte oss før dette. Vi anbefaler minst 15 minutter.

Standard filformat for innlevering er PDF. I noen tilfeller er det åpent for å laste opp vedlegg i andre formater. 

Besvarelsen er ikke levert før du har klikket på Innlever. I noen tilfeller må du legge inn forsideinformasjon før Innlever-knappen blir aktivert. En korrekt innlevering ser ut som på bildet under. 

Gruppeinnlevering