Helt ærlig

Helt ærlig

Mellom 6. februar og 20. mars gjennomføres Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.

Dette er en nasjonal kartlegging av 160 000 norske studenters helse og trivsel, med hovedvekt på psykososiale forhold. NHH er med på undersøkelsen og oppfordrer alle studenter til å svare. Undersøkelsen er anonym og består av ca 60 spørsmål.

Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra SitSiO og Sammen. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2010 og 2014.

«Resultatene vil gi oss unik innsikt i NHH-studentenes opplevelse av studiehverdagen som vi vil bruke systematisk for forbedring. Vi er derfor avhengig av at så mange som mulig svarer, slik at vi får et riktig bilde av hvordan dere oppfatter studiehverdagen deres», sier Therese Sverdrup, prorektor for innovasjon og nyskaping ved NHH.

Hvorfor legge inn fødselsnummer i undersøkelsen?

Fødselsnummeret blir brukt som identifikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regelverk som gjelder for personvern i Norge.

Les mer

Helt ærlig - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018