Overgangsordninger i bachelorstudiet

Overgangsordninger i bachelorstudiet

Følger du ikke normert løp i bachelorstudiet? Her kan du lese om overgangsordningene som er laget for deg som tar emner fra både ny og gammel studieplan.

Overgangsordninger i bachelorstudiet (pdf 107 kb)

Høsten 2015 trådte en ny studieplan for bachelorstudiet i  kraft. Studenter som påbegynner studiet fra og med høsten 2015 følger denne planen.

Studenter som påbegynte studiet i 2014 eller tidligere skal fullføre studiet i henhold til den studieplanen som var gjeldende da de påbegynte studiet. Emner og emnekoder for forrige studieplan fases ut etter hvert som 2014-kullet (normert tid) har fullført emnene.

Dersom du mangler emner som er faset ut, eller som ennå ikke har startet opp i ny plan, kan du ta tilsvarende emne fra den andre studieplanen. Se overgangsordningene for hvilke emner som tilsvarer hverandre. 

I emner hvor emnet kun får ny emnekode vil dine tidligere eksamensforsøk følge med. Du har to eksamensforsøk i hvert emne.

Viktig  

Med unntak av SAM040 Makroøkonomi har samfunnsøkonomisekvensen så store endringer at det ikke finnes tilsvarende kurs i ny studieplan. Det er derfor viktig å forholde seg til informasjon om når disse eksamenene holdes for siste gang. Siste eksamenstidspunkt er absolutt.