Sykdom og eksamen

Sykdom og eksamen

Hvis du på grunn av sykdom ikke kan avlegge eksamen, må forholdene dokumenteres for at fraværet skal være gyldig.

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Godkjent fravær regnes ikke som et eksamensforsøk. Etter at trekkfristen er passert er dokumentert sykdom eneste gyldige fravær fra eksamen.

Dokumentasjon fra lege eller spesialist skal sendes til eksamenskontor@nhh.no eller leveres til Servicesenteret, senest første virkedag etter eksamen. Legeerklæring skal være datert eksamensdagen, signert og stemplet, i tillegg spesifisere hvilken eksamen legeerklæringen gjelder for.

Dersom du blir syk under selve eksamen må du kontakte en eksamensvakt for å skriftlig trekke deg fra eksamen. Du må så umiddelbart oppsøke lege. Reglene er ellers identisk som overfor. Hvis du har levert en besvarelse vil denne bli sendt til sensur og sykefravær kan ikke bli godkjent.

Med godkjent fravær kan du så ta eksamen på nytt neste gang den gjennomføres. For mer informasjon se kontinuasjon og gjentak av eksamen.

Hvis et akutt sykehusopphold forhindrer deg fra å overholde fristen for levering skal legeerklæring leveres så snart du er utskrevet. Legeerklæringen skal da inneholde datoene fra innleggelse, i tillegg til informasjon overfor. Har du mulighet til det kan du kontakte Seksjon for eksamen.

Forskrift om eksamen ved NHH § 12 Trekk fra eksamen. Uteblivelse