Kursgodkjenning

Kursgodkjenning

Kursgodkjenning er obligatoriske aktiviteter tilknyttet et emne som må gjennomføres og godkjennes for at du skal få avlegge eksamen.

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Du kan kun gjennomføre arbeidskrav i det semesteret emnet undervises.

Du behøver ikke bestå arbeidskrav i et emne flere ganger. Unntak fra denne regelen kan forekomme hvis emnet har endret innhold, ellers hvis annet er spesifisert i emnebeskrivelsen.

Arbeidskrav kan i noen tilfeller også være en del av en endelig karakter, eller påvirke endelig resultat. Dette vil, og skal fremkomme av emnebeskrivelsen.

Du kan ikke bli sykemeldt fra et arbeidskrav. Hvis arbeidskravet ikke blir godkjent vil du miste retten til å gå opp til eksamen, og du må da ta arbeidskravet på nytt neste gang emnet går.

Du vil få e-post fra oss dersom du ikke har bestått arbeidskravet. Du har rett til å klage på denne avgjørelsen, og vi må motta denne klagen skriftlig per e-post.

Kriterier for arbeidskrav er hjemlet i forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) § 3.1.3. Merk at disse heter kursgodkjenning inntil videre.