Klage på karakter

Klage på karakter

Du kan klage på alle endelige karakterer i alle skriftlige vurderinger som resulterer i en karakter, enten A-F eller Bestått/Ikke bestått. Vurderer du å klage anbefaler vi deg først å be om begrunnelse, som er første ledd i en eventuell klage.

 

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Skjema for klage bokmål                             Skjema for klage nynorsk

Hvordan klager jeg?

Du må fylle ut og signere skjemaet for klagesensur. Vi ønsker at du helst scanner og sender den til oss på e-post. Du kan også levere skjemaet på Servicesenteret eller sende det til postadressen vår.

Når er fristen for å klage?

Fristen for å klage på en karakter er innen tre uker etter at karakteren er mottatt. Dersom du har bedt om begrunnelse på karakteren er fristen for å levere en klage tre uker etter at du har fått begrunnelsen.

Hvor lang tid tar det?

Besvarelsen sendes normalt til ny vurdering seks uker etter at den opprinnelige karakteren er kunngjort. Det tar ca. tre uker for de nye sensorene å sensurere besvarelsen. Når du klager vil den opprinnelige karakteren sperres. Den nye karakteren vil være synlig for deg når du logger deg inn i Studentweb. Den blir også vanligvis sendt på e-post til din NHH-adresse.

Kan jeg klage på alle eksamener?

Du kan ikke klage på en karakter ved muntlig vurdering eller på en karakter som inneholder en muntlig del. Ved løpende vurdering, som mappeevaluering eller vurderinger med flere komponenter som resulterer i én endelig karakter, kan du ikke klage før den endelige karakteren er gitt.

Hva er konsekvensen av en klage?

Det er viktig å huske på at en klage kan resultere i en dårligere karakter, og at dette er en risiko du velger å ta når du beslutter å klage på karakteren din. Resultatet på klagen er endelig og kan ikke påklages, men den kan i sjeldne tilfeller være gjenstand for en klage på formelle feil. Merk at det ikke er en formell feil å få en dårligere karakter ved ny sensur.

Men hva med gruppeeksamen?

Dere kan klage individuelt på en gruppeeksamen. 

Hvem sensurerer klagen?

Stortinget har vedtatt at det fra og med 1. august 2014 gjennomføres blind sensur. Dette betyr at de nye sensorene ikke vil motta opprinnelig karakter eller eventuelle kommentarer/begrunnelse fra sensorer eller studenter når de skal foreta sin nye vurdering. Dersom en sensorveiledning er laget blir denne sendt til de nye sensorene.

Kan jeg trekke klagen?

Du kan trekke en klage frem til den nye sensurfristen har falt. Klagen skal trekkes skriftlig ved å sende en e-post.

Du kan ikke få utlevert vitnemål hvis du venter på et resultat av en klage.