Karakterbegrunnelse

Karakterbegrunnelse

Du kan be om begrunnelse på karakteren innen én uke etter at sensurfristen er passert.

 

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Be om begrunnelse

På en gruppeeksamen ber du om en begrunnelse via WISEflow. 

Hvis sensuren er forsinket er fristen for å be om begrunnelse syv dager, én uke etter at sensuren ble publisert.

Du kan be om begrunnelse i alle skriftlige arbeider som resulterer i en karakter. Begrunnelse på en muntlig karakter må du be sensorene om direkte og umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Sensor skal gi sin begrunnelse normalt innen to uker etter at du har bedt om denne. Du skal purre på forsinket begrunnelse via linken i kvitteringen du mottar på e-post, og dersom denne ikke fører frem, kontakt eksamenskontor@nhh.no.

Det er intern sensor som gir deg begrunnelsen. Sensoren kan selv velge om begrunnelsen skal gis en skriftlig (til din nhh-epost) eller muntlig begrunnelse (via telefon), eller om de vil formidle en begrunnelse via en forelesning eller annet fora.

Ønsker du å be om begrunnelse på en gruppeinnlevering behøver kun ett av gruppemedlemmene å be om begrunnelse. Den personen må så videreformidle begrunnelsen til andre gruppemedlemmer.

Husk at du skal benytte kandidatnummeret ditt for å be om begrunnelse, dette er tilgjengelig i Studentweb.

Ber du om begrunnelse på masteroppgaven må du kontakte veileder direkte.

En karakterbegrunnelse skal inneholde en generell og en individuell del. Den individuelle delen skal vise til din besvarelse og/eller karakter, mens den generelle delen kan gis i form av en sensorveiledning publisert på itslearning. Hvis sensorveiledningen eksisterer skal denne være tilgjengelig etter at sensuren er falt. Du kan ikke be om en mer inngående karakterbegrunnelse hvis du mener at intern sensor ikke har skrevet nok.

Karakterer blir gitt ut ifra følgende kriterier (hentet fra Universitets- og høyskolerådets sider):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du kan også lese om karakterbegrunnelse i Lov om Universiteter- og Høyskoler § 5-3