Eksamensforsøk

Eksamensforsøk

Om forsøk på eksamen, gjentak og ekstra eksamensforsøk.

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Du har flere forsøk på hver eksamen. Du kan avlegge eksamener så lenge du har studierett.

Du bruker et eksamensforsøk når du leverer en besvarelse. Det vil også bli brukt hvis du ikke møter til eksamen, ikke har trukket deg fra en vurdering innen trekkfristen, og du ikke har gyldig fravær.

Du er selv ansvarlig for å være vurderingsmeldt de riktige eksamenene før påmeldingsfristen passerer, og samtidig at du er avmeldt de eksamener du IKKE har tenkt å ta, før trekkfristen.

Den beste karakteren du har oppnådd vil stå som resultat på vitnemålet eller karakterutskriften, også i tilfeller der du får dårligere karakter etter å ha tatt eksamen på ny. Får du samme karakter på ditt andre forsøk, vil det første resultatet vises.

Tar du et emne på nytt må du lese i emnebeskrivelsen om det har skjedd noen endringer i pensum eller vurderingsform. Du vil bli prøvet etter det pensum som sist er undervist, og det kan skje endringer både i innhold, pensum, vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav. I emnebeskrivelsen kan du også se hvilket semester emnet undervises.

Hvor mange forsøk har jeg?

Bachelor

Hvis du er bachelorstudent har du to forsøk på hver eksamen.

Skriftlige skoleeksamener på bachelornivå tilbys hvert semester, og muntlige og hjemmeeksamener tilbys kun i samme semester det undervises i emnet.

Master

Masterstudenter har tre forsøk på hver eksamen. Vurderinger tilbys kun i det semesteret det undervises i emnet.

Studenter på master i regnskap og revisjon som har fått vitnemål, men ønsker å ta vurderinger på nytt for å tilfredsstille finanstilsynets krav, må søke om privatiststatus. Når resultatet er forbedret kan du da bestille ny karakterutskrift.

Ekstra eksamensforsøk

I obligatoriske emner kan du søke om et ekstra eksamensforsøk. Du vil kun få dette innvilget dersom du ikke har gyldig resultat. Hvis du har bestått resultat i emnet vil du ikke få et nytt forsøk.

Søk om ekstra eksamensforsøk

Søknaden blir behandlet av Seksjon for eksamen. Ønsker du å sende dokumentasjon må denne sendes direkte til vår e-postadresse.

Du kan lese mer om eksamensforsøk i Forskrift om eksamen (fulltidsstudiene) § 14. Eksamensforsøk. Gjentak av eksamen. Pkt 3.