Augusteksamen

Augusteksamen

Det er vedtatt av PBU at eksamen i SAM040 og BED040 også skal gjennomføres som prøveordning i august 2017, i tillegg til ordinær gjennomføring.

Eksamen i SAM040/SAM3 vil bli avholdt 8. august 2017
Eksamen i BED040 vil bli avholdt 9. august 2017

 

Du kan melde deg på når Studentweb åpner for høstsemesteret i slutten av juni. Husk å betale semesteravgift for høsten.

Fristen for oppmelding til eksamen er 7. juli. Trekkfristen er tre uker før eksamensdato, det vil si 18. juli for SAM040 og 19. juli for BED040.

For å ha få adgang til augusteksamen må du ha kursgodkjenning i emnet og aktiv studierett. Du må også ha igjen eksamensforsøk.

Hvis din studierett går ut før 1. august 2017 kan du søke om utvidelse av studierett for å avlegge augusteksamen. Denne blir kun forlenget dersom du ikke har gyldig resultat. Du vil ikke få anledning til å forbedre en karakter. Send søknaden til eksamenskontor@nhh.no.

Du kan avlegge augusteksamen også dersom du søker om opphold våren 2017.

Dersom du har fullført alle andre emner i bachelorgraden men ikke har bestått resultat i SAM040 og/eller BED040, må du bestå eksamen i august for å få intern overgang til masterstudiet.

Har du søkt intern overgang må du vurderingsmelde deg innen fristen. Hvis du har fått innvilget et betinget opptak, er betingelsen for å starte masterstudiet høsten 2017 at du får bestått resultat (E eller bedre) i august. Opptaket til masterstudiet annulleres dersom du ikke får bestått resultat.

Dersom du ikke har fast tilrettelegging og trenger tilrettelegging for augusteksamen må du levere ny søknad. Fristen er samtidig som oppmeldingsfristen. Søknadskjema finner du her.

 

Vi viser ellers til våre nettsider om intern overgang. Andre spørsmål om intern overgang skal rettes til Seksjon for opptak.